should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
  • Bu makale, bireylerin genel ve belirsiz kişilik tanımlamalarını kendi benzersiz kişiliklerinin doğru yansımaları olarak algılamalarını açıklayan psikolojik bir fenomen olan Barnum etkisini derinlemesine incelemektedir.
  • Simpson Paradoksu, alt grup analizleri veya başka değişkenler göz ardı edildiğinde genel bulguların nasıl yanıltıcı olabileceğini gösteren bir istatistiksel fenomendir.
  • Elektrikli araba kullanımının yaygınlaşması, karbon salınımlarını ve hava kirliliğini önemli ölçüde azaltarak yüz binlerce hayatı kurtarma potansiyeline sahiptir. Ancak, bu araçların diğer tiplere kıyasla avantajları üzerinde önemli uyarılar bulunmaktadır.
  • "Cam tavanlar var ve bu engelin hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekiyor."
  • Byung Chul Han'ın Psikopolitika kitabı, dijitalleşme sürecinde insan özgürlüğü ve karar verme yetisinin nasıl dönüştüğünü ve teknoloji çağında yeni iktidar tekniklerinin birey üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.
  • Elon Musk’ın Neuralink şirketinin ilk insanlı testini, beyin-makine arayüzü (BCI) alanında gerçekleşen gelişmeleri ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini inceliyoruz.
  • Bu makale, yazılım test uzmanlarının çeşitli yeteneklere sahip olmasının kritik önemini vurgulayarak, Agile metodolojileri, hata yönetimi ve test süreçleri gibi alanlarda derinlemesine uzmanlık gereksinimini öne çıkarıyor.
  • Kuantum hesaplama, atom ve atom altı parçacıkların kuantum özelliklerini kullanarak, sağlık, kriptografi ve malzeme bilimi gibi çeşitli alanlarda klasik bilgisayarların erişemediği hesaplama kapasitesi ve hızı sunan, devrimsel bir teknolojidir.
  • Günlük üretilen verileri depolamaya çalışsak milyonlarca DVD’ye ihtiyaç duyacağımızı fakat şirketlerin %97’sinin ellerindeki verileri değerlendiremediğini biliyor muydunuz?
  • Bu makalemizde, yapay zekanın çeşitli meslekler üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceledik, bu etkilerin nasıl ortaya çıktığını ve yapay zekanın gelecekteki meslekler üzerindeki potansiyel rolünü ayrıntılı bir şekilde tartıştık.