Halka arz sözleşmesi | robot_dreams
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage

HALKA ARZ SÖZLEŞMESİ

 

Istanbul, Turkiye

 

LABA EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ bundan sonra Birleşik Krallık yasalarına göre usulüne uygun olarak kayıtlı olan Şirket olarak anılacaktır, sınırsız sayıda kişiye aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde Web Sitesinin kullanımı için bir sözleşme akdetmeyi teklif eder:

 

1.     ТЕRİMLER  VE KISALTMALAR

1.1.    Bu Sözleşmede kullanılan terminoloji aşağıdaki anlamlara gelir::

1.1.1.         Yetkilendirme - Kullanıcı veya Organizatör tarafından Web Sitesinin yazılım bölümü tarafından girilen ve sonuçları Kişisel Sayfaya ve Web Sitesi Hizmetlerine erişim hakkının kullanılabilirliğini belirleyen Kimlik Doğrulama verilerinin analiz edilmesi süreci;

1.1.2.         Kabul  - Web Sitesinde kayıt işlemleri gerçekleştirerek Teklifin tam ve koşulsuz kabulü;

1.1.3.        Kimlik doğrulama verileri - Kişisel sayfaya erişmek için kullanılan benzersiz bir Kullanıcı tanımlayıcıdır. Kimlik doğrulama verileri Kullanıcı oturum açma bilgilerini, şifreyi, e-posta adreslerini içerir;

1.1.4.      Web sitesi -tüzel kişilerin ve bireylerin bu bilgi kaynaklarına ve diğer bilgi hizmetlerine internet aracılığıyla erişiminin sağlayan ve şirketin kullanımına sunulan belirli metin, grafik veya ses formlarındaki bilgi kaynaklarının yanı sıra, https://robotdreams.com.tr etki alanında internette benzersiz bir adrese sahip bir dizi yazılım ve donanımdır.

1.1.5.   Bir etkinliğe erişim, Organizatörün talimatı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, şirket tarafından oluşturulan, belirli bir Etkinliğin erişim ayrıntılarını (URL, erişim kodu) içeren ve Kullanıcıya Etkinliğe katılma hakkı veren bir e-postadır. onun tarafından seçilmiştir. Etkinliğe erişim, Kullanıcının Kişisel Sayfasının kullanılması yoluyla da mümkündür;

1.1.6.         İnternet sayfası (HTML sayfası) - Sitenin bir sayfası, Web Sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak İnternette veri yayınlamayı amaçlayan metin, grafikler dahil olmak üzere bir dizi yazılım ve donanımla entegre bilgi materyali;

1.1.7.         З– mevzuat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürürlükteki mevzuatının bu Sözleşme için geçerli olan hükümleri anlamına gelir;

1.1.8.         Etkinlik – web semineri veya çevrim içi danışmanlık formatında tematik kurslar, eğitimler, seminerler, konferanslar, ustalık sınıfları, dersler ve Şirket tarafından düzenlenen veya Şirketin Eğitim Platformu veya Şirketin Web Sitesinin diğer hizmetleri aracılığıyla sağlanan diğer benzer uzaktan Etkinlikler ya da görsel-işitsel kayıtlar;

1.1.9.        Başvuru -Kullanıcının, Web Sitesinde yer alan belirli bir Etkinliğe, Teklifte belirtilen şekilde katılma isteği;

1.1.10.     Web sitesi içeriği - entelektüel faaliyetin sonuçları ve eşdeğer kişiselleştirme araçları dahil: edebi eserler, metinler, konferanslar, konuşmalar, söylevler, bilgisayar programları, cep telefonları için programlar ve uygulamalar, görsel-işitsel eserler (video kursları, infografikler, fonogramlar, resimler, ticari markalar) ve hizmet markaları, ticari unvanlar ve ticari unvanlar, logolar, köprü metin bağlantıları, bunların parçaları, bilgiler, widget'lar ve Web Sitesine yerleştirilen diğer nesneler;

1.1.11.     Etkinlik İçeriği - Canlı akışlar, veri dosyaları, metinler, bilgisayar yazılımı, ses dosyaları, fotoğraf, video ve Web sitesi kullanılarak yeni oluşturulanlar da dahil olmak üzere diğer görüntüler dahil olmak üzere ayrı bir Etkinlik oturumunun içeriğini oluşturan tüm bilgiler;

1.1.12.     Kullanıcı - bu halka arz sözleşmesinde yer alan Teklifi kabul eden ve Web Sitesinde yayınlanan bilgilere erişim sağlayan kişi. Kullanıcı, hesabının yetkisi olmayan herhangi bir kişi tarafından kullanılmasıyla ve bu tür bir kullanımın sonuçlarıyla ilgili tüm riskleri üstlenir;

1.1.13.     Yetkisiz erişim  - Kullanıcı Kimlik Doğrulama Verilerinin üçüncü bir tarafça kullanılması;

1.1.14.      Kullanıcının Kişisel Hesabı, Şirketin Web Sitesinin yazılım olanakları kullanılarak oluşturulan, Kullanıcının kişisel verilerini içeren ve Şirketin Eğitim Platformuna erişim sağlayan bölümüdür. Kullanıcının Kişisel Hesabına erişim, kayıt prosedürü tamamlandıktan sonra tahsis edilmektedir. Kullanıcının Kişisel Hesabının kaydı için bağlantı, Kullanıcının Etkinliğe kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine gönderilir;

1.1.15.      Organizatör - Şirketin temsilcisi ve/veya lisans sahibi olan ve kullanıcıları Etkinliğe katılmaya çekmek için faaliyetler yürütür; Etkinliğe katılım için ödeme kabul etme hakkına sahip olan bir gerçek kişi, bireysel girişimci veya tüzel kişilik;

1.1.16.     Kişisel sayfa - Kullanıcının Kişisel Veriler içeren bir hesap alması sonucunda Web Sitesinin yazılım yetenekleri kullanılarak oluşturulan bir İnternet sayfası;

1.1.17.     Kişisel veriler - Şirketin Kullanıcı yetkilendirme prosedürünü gerçekleştirmesine olanak tanıyan güvenilir, eksiksiz ve güncel bilgiler, Kullanıcı tarafından Kişisel Sayfada gönüllü ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu bilgiler, Kullanıcı tarafından Web Sitesine kayıt işlemi sırasında sağlanır, ad, oturum açma, e-posta adresi ve Kullanıcının kendisi hakkında sağlamayı gerekli gördüğü diğer bilgileri içerebilir. Kişisel verilerin saklanması, Web Sitesinde yetkilendirme olasılığını sağlamak için gerçekleştirilir, veri saklama prosedürü Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin işlenmesi ile sağlanır;

1.1.18.     Teklif - Kullanıcının Şirket tarafından teklif edilen sözleşmeye bir bütün olarak katılması ile Şirket ile Kullanıcı arasında akdedilen ve Web Sitesi kullanım şartlarını içeren işbu halka arz sözleşmesi;

1.1.19.    Ödeme sistemi - bir ödeme organizasyonu, ödeme sisteminin katılımcıları ve Web Sitesinde satın alınabilecek Etkinlikler için Kullanıcılardan Şirketin/Organizatörün hesabına para aktarırken aralarında ortaya çıkan ilişkiler.

1.1.20.     Kullanıcı kaydı -  Şirket tarafından oluşturulan prosedür ve kullanıcıyı tanımlamak için kayıtlı Kullanıcıların kişisel verilerinin ve / veya kullanıcı hakkındaki diğer bilgilerin veri tabanına girilmesinin sonucu. Kayıt işlemi sırasında, Kullanıcı, Şirketin Kullanıcıya Web Sitesindeki Kullanıcının Kişisel sayfasına erişim sağladığı ve ardından belirli Olaylar. Kayıt sonuçlarına göre, Web Sitesinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulur ve Kullanıcıya Kişisel Sayfanın benzersiz bir numarası (tanımlayıcı) tahsis edilir.;

1.1.21.     Konuşmacı – Etkinliğin yazarı ve Etkinliğin yürütülmesinden sorumlu kişi olan gerçek kişi, bireysel girişimci veya tüzel kişilik;

1.1.22.    Web Sitesi Hizmetleri - Web Sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanılması amaçlanan işlevselliği.

1.1.23.    Şirketin Eğitim Platformu (LMS), Kullanıcının Kişisel Hesabını tescil ettirdikten sonra erişebildiği ve kullanıcılara eğitim kaynaklarına, eğitim materyallerine, kurslara, ödevlere, araçlara, Etkinlik ayrıntılarına, Şirket tarafından sağlanan diğer hizmetlere ve fırsatlara erişim sağlayan Şirket Web Sitesinin bir bölümüdür.

1.2.        Bu Sözleşmedeki başlıklar/bölümler yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez..

 

2.     SÖZLEŞME KONUSU

2.1.   Bu Sözleşme resmi bir halka arzdır (tekliftir) ve Şirketin tüm ilgili taraflara Web Sitesi hizmetlerine erişim sağlamalarına yönelik hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm koşulları içerir.

2.2.        Şirket, işbu Teklif'in öngördüğü şekil ve koşullarda, Kullanıcı'ya İnternet Sitesi'ni kullanma imkanı sağlar ve Kullanıcı, İnternet Sitesi'ni bu Teklif'in şartlarına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder..

2.3.        Şirketin web sitesi, Etkinliklere ev sahipliği yapmak için bir platformdur. Bu Sözleşmede veya belirli bir Etkinliğe katılım koşullarında açıkça aksi belirtilmedikçe, Şirket Etkinlikleri düzenlemekten sorumlu kişi değildir. Etkinliklerin düzenlenmesi, ücretli hizmetlerin sağlanması ile ilgili tüm yükümlülükler, Kullanıcı ile Öğretim Elemanı ve / veya üçüncü taraflar arasında ortaya çıkar. Bu Sözleşmede veya belirli bir Etkinliğe katılım koşullarında açıkça aksi belirtilmedikçe, Şirket bu yükümlülüklerin geçerliliği ve yerine getirilme olasılığından sorumlu değildir. Etkinliklerin yürütülmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinin geçerliliği ve olasılığı ile Etkinliklerin İçeriğinin sorumluluğu yalnızca Eğitmene aittir.

2.4.        Web Sitesine kullanıcı kaydı gerçeği, bu Teklifin şartlarının eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul edilmesidir.

2.5.        Web Sitesinde yayınlanan Etkinliklerin programı, sayısı ve süresi ile Etkinliklerin maliyeti ve Etkinliklerle ilgili diğer önemli koşullar Web Sitesinde gerçek zamanlı olarak yayınlanabilir..

2.6.        Şirket ile Eğitmen arasındaki ilgili sözleşmelerin öngördüğü şartlar dahilinde, Şirket, Kullanıcılar ile olan ilişkilerinde kendi adına hareket eder, ancak Eğitmen adına Etkinliklere Erişim'in uygulanmasında teknik destek sağlar.

2.7.        Kullanıcı, bu Teklifin güncel sürümünü Web Sitesinde yayınlamakla, bu Teklifin şartlarının Şirket tarafından gelecekte değiştirilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, Teklifin yeni (değiştirilmiş) şartlarını kabul etmezse, Şirket, Kullanıcı Hesabını bloke etme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

3.     SİTEYE KULLANICININ KAYDI

3.1.    Hizmetin Kullanıcıya sağlanması, Kullanıcının Web Sitesindeki kayıt prosedürünü tamamlaması koşuluyla mümkündür (Kullanıcı uygun bir hesap (kayıt hesabı) oluşturur). Hesap (kayıt hesabı), kullanıcının oturum açma bilgilerini (takma ad (hayali ad) veya Kullanıcı Adı), e-posta adresini ve parolasını içermelidir..

3.2.        Web Sitesine kullanıcı kaydı ücretsiz ve isteğe bağlıdır.

3.3.        Kullanıcı, Web Sitesine kaydolmadan önce bu Sözleşmenin şartlarını tam olarak tanımakla yükümlüdür. Kullanıcının Web Sitesine kaydı, Kullanıcının bu Sözleşmenin şartlarını tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir.

3.4.        Hesap kaydı, kayıt formu doldurularak gerçekleştirilir. Kayıt formunda, Kullanıcı bir takma ad veya gerçek ad, geçerli bir e-posta adresi ve bir parola belirtmelidir. Bu formu doldurduktan sonra, Şirket belirtilen e-posta adresine bir bağlantı içeren bir e-posta gönderecek ve Kullanıcının kaydı onaylaması için üzerine tıklayacaktır. Bu adımlar kayıt için zorunludur. Ayrıca, Şirket, kayıt prosedürü sırasında Web Sitesinde belirtilen şekilde, Kullanıcının sosyal ağlardan birinde geçerli bir hesap (profil) kullanarak kaydedilmesi için teknik olanak sağlayabilir.

3.5.        Kullanıcının Web Sitesine başarılı bir şekilde kaydolmasından sonra Şirket, Kullanıcıya karşı bu Sözleşmede belirtilen yükümlülükleri üstlenir. Kullanıcı tarafından belirtilen kullanıcı adı (isim, takma ad) ve şifre, Kullanıcının Web Sitesindeki Kişisel sayfasına erişmesi için gerekli ve yeterli bilgilerdir.

3.6.        Kullanıcı, oturum açma bilgilerini ve parolasını üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değildir ve depolama yöntemini bağımsız olarak seçerek güvenliklerinden tamamen sorumludur. Kullanıcı aksini ispat etmedikçe, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen tüm eylemler, takip eden tüm sonuçlarıyla birlikte Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

3.7.        Kullanıcı, şifresinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı, hesabına yetkisiz erişimin gerçeklerini keşfederse, Şirketi bu durum hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.8.        Şirket, Kullanıcının herhangi bir banka kartı numarası veya pin kodu vermesini asla istemez. Bu tür taleplerde (Site üzerinden veya elektronik ileti şeklinde) Kullanıcı, Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalı ve bu durumu Şirkete bildirmelidir.

3.9.        Şirket, Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirtilen şifreyi belirtme, onaylama veya başka bir şekilde Şirketi veya Organizatörü bilgilendirme talebiyle Kullanıcıya asla elektronik talepler göndermez. Parola, Web Sitesinde şifreli biçimde saklanır.

3.10.     Kullanıcının Web Sitesine erişim için Kimlik Doğrulama verilerini kaybetmesi veya Kullanıcının kayıt sırasında belirttiği rumuz veya e-posta adresinin değiştirilmesinin gerekli olması durumunda, Kullanıcıya kaybolan verilerin yeniden bildirilmesi ve/veya takma ad veya e-posta adresi, Kullanıcı tarafından kişisel olarak Web Sitesi hizmetlerini kullanarak ve ayrıca Kullanıcının yazılı talebi üzerine Şirket tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir talepte Kullanıcının soyadını, adını ve soyadını, Kullanıcının takma adını ve/veya kimlik numarasını belirterek,   ayrıca, Şirketin talebi üzerine, Kullanıcının Etkinliğe katılım için ödeme yaptığını onaylayan ödeme belgesinin bir nüshasının sağlanması ile birlikte (ödeme talimatı, makbuz vb.), Kaybolan verilerin Kullanıcıya iletilmesi, Kullanıcı tarafından kayıt sırasında veya Kullanıcının talebi üzerine belirtilen e-posta adresinde gerçekleştirilir ve Şirket, talep üzerine Kullanıcıya Kişisel Verilerine erişim sağlamak, bunları düzeltme (yanlışlarsa) ve gerekirse silme fırsatı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır..

 

4.     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.        Kullanıcı hakları:

4.1.1.          Kullanıcı, Web Sitesini, özellikle Web Sitesinde yayınlanan Etkinlik hakkında bilgi alarak ve ayrıca bir Uygulamayı doldurarak Etkinliklere katılma fırsatı elde ederek, Şirket tarafından sağlanan eylemleri gerçekleştirerek / veya Organizatör ve Etkinliğe Erişim elde etme kullanma hakkına sahiptir. .

4.1.2.          Kullanıcı, Web Sitesini Şirket tarafından sağlanan başka bir şekilde kullanma hakkına sahiptir.

4.1.3.          Kullanıcı, yalnızca makul (iyi) bir ret nedeni olması durumunda, Uygulamanın kaydı ve ödemesinin ardından Etkinliklere katılmayı reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı'nın ödediği fonların iadesi Şirket/Organizatör tarafından yapılır.

4.1.4.          Bireysel kullanıcı, bu tür ilişkileri düzenleyen yürürlükteki mevzuata uygun olarak bir tüketicinin tüm haklarından yararlanır.

4.2.        Kullanıcının Sorumlulukları:

4.2.1.          Kullanıcı, Web Sitesinde bir hesap oluşturma (kayıt) sürecinde kendisi hakkında güvenilir bilgi vermekle yükümlüdür.

4.2.2.          Kullanıcı, Web Sitesi'nde kendisine sunulan bilgi ve materyalleri kişisel kullanım amacı dışında çoğaltmamayı, tekrarlamamayı, kopyalamamayı, satmamayı veya herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

4.2.3.          Kullanıcı, Web Sitesine erişimini sağlayan kendi ekipmanını ve iletişim kanallarını teknik olarak iyi durumda tutmakla yükümlüdür, Web Sitesine aynı anda tek bir cihazdan (kişisel bilgisayar, tablet ve vb.). Şirket, Web Sitesine ve/veya Web Sitesinin belirli hizmetlerine, Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerle erişim sağlanamamasından sorumlu değildir.

4.2.4.          Kullanıcı, Web Sitesinin hizmetlerini kullanmaya başladığı ana kadar Web Sitesini her ziyaret ettiğinde bu Sözleşmenin güncel versiyonunu öğrenmeyi taahhüt eder.

4.2.5.          Etkinliğe katılım için ödeme yöntemleri ve koşulları ile ilgili sorular olması durumunda Kullanıcı, Başvuruyu göndermeden önce Şirket/Organizatör çalışanları ile iletişim kurarak bu tür yöntemleri ve ödeme koşullarını öğrenmeyi taahhüt eder.

4.2.6.          Kullanıcı, İçeriği, kayıt koşullarını ve Etkinlikleri gerçekleştirme prosedürünü ve ayrıca Şirket / Organizatör / Öğretim Görevlisi tarafından Uygulamayı doldurmak için getirilen ek gereklilikleri öğrenmeyi taahhüt eder. Kullanıcı, ödeme prosedürü de dahil olmak üzere Etkinlikleri düzenlemek için herhangi bir koşulu tam olarak anlamıyorsa, Kullanıcı bu koşulları açıklığa kavuşturmayı taahhüt eder ve açıklığa kavuşturmak mümkün değilse, uygulamayı tamamlamayı ve Etkinliklere katılmayı reddeder.

4.2.7.          Kullanıcı, Etkinliğe katılım bedelinin tamamını bağımsız olarak veya üçüncü taraflar aracılığıyla ödemeyi taahhüt eder. Bu tür bir ödemeden sonra Kullanıcı, etkinliklere katılma veya Öğretim Görevlisi tarafından sağlanan başka bir hizmeti kullanma hakkına sahiptir.

4.2.8.          Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi veya Şirket tarafından yapılan değişiklikleri kabul etmezse, Web Sitesini kullanmayı reddetmekle ve Şirket'e bu konuda bilgi vermekle yükümlüdür.

4.3.        Kullanıcı, Web Sitesini kullanırken aşağıdaki haklara sahip değildir:

4.3.1.          Aşağıdaki nitelikteki herhangi bir materyali Web Sitesinde yayınlayın ve / veya Web Sitesini kullanarak / herhangi bir yere gönderme (yükleme, saklama, yayınlama, dağıtma, erişim sağlama veya herhangi bir bilgiyi başka bir şekilde kullanma):

(I)yürürlükteki Mevzuatı, uluslararası hukuk normlarını veya yabancı ülke yasalarını ihlal etmek; tehdit, iftira veya hakaret içeren; diğer kişileri itibarsızlaştırmak, vatandaşların özel yaşam veya kamu düzeni haklarını ihlal eden; müstehcen veya aşağılayıcı dil, pornografik görüntüler ve cinsel içerikli metinler veya sahneler içeren, hem reşit olmayanların katılımıyla hem de olmadan şiddet; hayvanlara eziyet sahneleri içeren; intiharın araç ve yöntemlerinin bir tanımını içeren, intiharı gerçekleştirmeye veya kişinin sağlığına zarar verme de dahil olmak üzere, yaşamı ve (veya) sağlığı tehdit eden eylemlerde bulunmaya teşvik etme eylemleri içeren;

(II)reşit olmayanların hakları da dahil olmak üzere diğer kişilerin onur ve haysiyetini ve ticari itibarını, haklarını ve yasal olarak korunan çıkarlarını bir dereceye kadar ihlal eden;

(III) Dini, ırksal veya etnik gruplar arası (etnik) nefreti körükleyen çağrıları teşvik eden veya içeren, nefreti kışkırtma veya şiddet çağrılarını içeren, faşizmi veya ırksal üstünlük ideolojisini, diğer sosyal patolojileri teşvik eden;

(IV) suç faaliyetlerini teşvik eden veya suç eylemlerinin işlenmesi için tavsiye, talimat veya yönergeler içeren aşırılık yanlısı materyaller içeren;

(V ) devlet ve ticari sırlar, üçüncü şahısların özel hayatları hakkında bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlı erişime sahip bilgiler içeren;

(VI) reklam içeren veya "dijital uyuşturucular" dahil olmak üzere narkotik maddelerin kullanımının çekiciliğini açıklayan; ("binoral vuruşlar" yoluyla insan beynini etkileyen ses dosyaları), ilaçların dağılımı hakkında bilgiler, bunların üretimi için tarifler ve kullanım ipuçları içeren;

(VII)hileli;

(VIII) çocukların sağlığına ve/veya gelişimine zarar verebilecek olumsuz bilgiler içeren diğer materyaller;

(IIX) diğer kişileri cezai, idari, hukuki ve diğer sorumluluk gerektiren yasa dışı davranışlara teşvik eden veya herhangi bir şekilde yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal eden diğer materyaller. Şirketin görüşüne göre başka bir Kullanıcının haklarını kısıtlayan veya bunların uygulanmasına ve Kullanıcının herhangi bir eylemi izin vermeyen .

4.3.2.          Şirketin önceden açık iznini almadan herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapan materyalleri Web Sitesinde yayınlamak ve Web Sitesi aracılığıyla / kullanarak göndermek. 

4.3.3.          Fikri Mülkiyet Kanunları kapsamında korumaya tabi olan herhangi bir materyali, kişisel bilgileri ve kanunla korunan diğer materyalleri, nesnenin hak sahibinin açık iznini almadan yüklemek, yayınlamak veya başka bir şekilde kullanmak. Bu durumda, Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne materyal yerleştirmesinin üçüncü kişilerin telif hakkı, ilgili ve diğer haklarını ihlal etmediğini ispat yükümlülüğü Kullanıcı'ya aittir.

4.3.4.          Herhangi bir kişi adına veya onun yerine kayıt olun.

4.3.5.          Başka bir kayıtlı Kullanıcının oturum açma bilgilerini ve parolasını kullanarak kimliğiniz hakkında yanıltıcı bilgiler vermek.

4.3.6.          Kendisi ile ilgili bilgileri çarpıtmak.

4.3.7.          Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, bilgisayar korsanlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir biçimde, başka bir Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresine erişmeye çalışmak.

4.3.8.          Başkalarının kişisel verilerini hukuka aykırı olarak toplamak ve işlemek.

4.3.9.          Şirkete göre istenmeyen, Web Sitesinin amaçlarını karşılamayan, başkalarının çıkarlarını kısıtlayan veya Web Sitesinde yayınlanması istenmeyen herhangi bir bilgiyi yayınlamak.

4.3.10.      Robotları, "örümcek" programlarını, "örümcek" programlarını kullanmak sıyırıcılar» ve Şirketin yazılı izni olmadan Web Sitesine erişmek için diğer otomatik araçlar.

4.3.11.      Web Sitesinin altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek, düzgün çalışmasını engelleyebilecek eylemlerde bulunmak.

4.3.12.      Şirketin ve ilgili üçüncü kişinin önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir içeriğini, Web Sitesinin bir parçası olan program kodunu veya Web Sitesinde sunulan hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak, dağıtmak veya kamuya açık bir şekilde çoğaltmak.

4.3.13.      Web Sitesinin çalışmasına müdahale etmek (müdahale etmeye çalışmak) veya bu Sözleşmede öngörülmeyen şekillerde Web Sitesinde herhangi bir işlem gerçekleştirmek.

4.3.14.      Herhangi bir materyalin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Web Sitesinin veya burada yer alan materyalin kullanımına kısıtlamalar getiren cihazlar dahil, Şirketin, İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nin herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceği önlemleri bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak.

4.3.15.      Bu mesajın diğer Kullanıcılara iletilmesi talebini ve/veya diğer istenmeyen bilgileri içeren spam mesajları dağıtmak.

4.3.16.      Web Sitesinin bütünlüğüne veya güvenliğine müdahale etme veya tehlikeye atmak, Web Sitesine hizmet veren bir sunucudan/sunucuya yapılan herhangi bir aktarımın şifresini çözmek.

4.3.17.      Web sitesine veya aracılığıyla yanlış veriler, virüsler veya diğer kötü amaçlı yazılımlar yüklemek.

4.3.18.      Web Sitesinde kullanılanlardan veya kullanılabileceklerden farklı teknolojiler veya araçlar kullanarak, hesap adı da dahil olmak üzere üçüncü şahısların kişisel verilerini toplamak veya saklamak.

4.3.19.      Yasa dışı, zararlı, küçük düşürücü, saldırgan    Talep veya arz oluşturmak (ifade etmek) ve işin ifasına ilişkin anlaşmaya varmak; ahlaka dayalı, şiddet ve zulüm sergileme (veya teşvik etme), fikri mülkiyet haklarını ihlal etme, insanlara karşı ırk, etnik, cinsel, din, sosyal gerekçelerle nefreti ve/veya ayrımcılığı teşvik etme, herhangi bir kişi veya kuruluşa hakaret içeren, unsurları içeren (veya teşvik eden) ) pornografi, çocuk erotizmi, cinsel içerikli hizmetlerin reklamıdır (veya propagandasıdır) (diğer hizmetler kisvesi altında olanlar dahil), narkotik maddelerin veya benzerlerinin, patlayıcıların veya diğer silah türlerinin yaratılması, üretilmesi, dağıtılması ve başka şekilde kullanılmasına ilişkin prosedürü açıklayan.

4.3.20.      Üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek.

4.3.21.      Şirketin çalışanları, Web Sitesinin sahibi dahil olmak üzere, başka bir kişiyi veya bir kuruluşun ve / veya topluluğun temsilcisini, yeterli haklara sahip olmaksızın taklit etmek ve diğer kişileri İnternette yasa dışı temsil etmenin diğer biçimlerini ve yöntemlerini kullanmak, diğer Kullanıcıları veya Şirketi yanıltmak.

4.3.22.      Aksi takdirde, yürürlükteki Mevzuatın normlarını ihlal eder.

4.3.23.      Kullanıcı, Web Sitesinde yayınlanan, diğer Kullanıcılara iletilen herhangi bir bilgiden ve ayrıca diğer Kullanıcılarla yaptığı riski ve bu risk kendisine ait olmak üzere gerçekleştirdiği her türlü etkileşimden sorumludur.

4.4.      İşbu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın ve bunlara ek olarak, Web Sitesini kullanırken, Kullanıcının tam ve münhasır sorumluluğu aşağıdakileri içerir:

4.4.1.           Oluşturduğu, yayınladığı, yüklediği veya başka bir şekilde ilettiği herhangi bir bilgi veya diğer Etkinlik İçeriği için Kullanıcının sorumluluğu   Web Sitesi aracılığıyla üçüncü taraflara (dağıtımlar), ayrıca Etkinlik İçeriğini almak ve Web Sitesi aracılığıyla diğer kullanıcılarla herhangi bir etkileşim için Kullanıcı tarafından aktarılan ve/veya kabul edilen Etkinlik İçeriği ile ilgili olarak ileri sürülen ve ileri sürülebilecek tüm iddialara ilişkin sorumluluk dahil olmak üzere   fikri mülkiyet hakları, telif hakkı ve ilgili hakların yanı sıra yanlış bilgilerin, uygunsuz, tehdit edici, saldırgan veya iftira niteliğinde bilgilerin, başkalarını itibarsızlaştıran bilgilerin vb. yayılması ve bu eylemlerin tüm sonuçları ile bağlantılı olarak (Şirketin maruz kalabileceği tüm kayıplar dahil).

4.4.2.          aracılığıyla Kullanıcının özel ve/veya ticari ve/veya ticari olmayan faaliyetlerine dahil olan üçüncü kişilere karşı Kullanıcının sorumluluğu da dahil olmak üzere, Web Sitesinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak veya bunun sonucunda üçüncü kişilerle ortaya çıkan her türlü ilişkinin sorumluluğu Web Sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak Kullanıcının üçüncü kişilerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan kendi kayıp ve masraflarının yanı sıra Kullanıcının sorumluluğu.

4.4.3.          Kullanıcı, Web Sitesi'ni kullanarak yasaklanmış veya Mevzuata aykırı faaliyetler ile bu tür faaliyetler için özel izin (lisans) gerektiren faaliyetleri, söz konusu izni (lisans) almaksızın gerçekleştirmekle yükümlüdür.

 

5.       ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.        Şirketin aşağıdakilere hakkı var:

5.1.1           Web Sitesinin herhangi bir yazılımında değişiklik yapmak, Web Sitesini önemli arızaların, hataların ve arızaların tespit edilmesi üzerine ve ayrıca Web Sitesine yetkisiz erişimi sürdürmek ve önlemek için Web Sitesini sonlandırmak.

5.1.2           ikincisi tarafından sağlanan Kullanıcının kişisel bilgilerini yasalara aykırı olmayan herhangi bir şekilde kullanmak.

5.1.3             Görsel-işitsel kayıt oluşturmak için bir etkinliği kaydederek üçüncü şahıslara devretmek.

5.1.4           Kayıt / onay / Etkinliğe katılım ücretinin ödenmesi sırasında / Etkinlik sırasında / Etkinlik sonrasında Kullanıcıya e-posta veya telefon numarasıyla doğrudan iletişime geçmek de dahil olmak üzere, Web Sitesine kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen mobil mesajlaşma programları (Telegram, WhatsApp, vd.) ve/veya harici iletişim kanalları (örneğin, Kullanıcının kaydolabileceği sosyal ağlar) aracılığıyla Kullanıcıyı bilgilendirmek.

5.1.5           Kullanıcı ile olan ilişkisinden doğan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı'nın Mevzuat ile öngörülen hak ve menfaatleri saklı kalmak kaydıyla, üçüncü kişilere temlik edemez veya başka bir şekilde devredemez.

5.1.6           Kullanıcı tarafından bu Teklifin şartlarının ihlali durumunda, Şirket, Kullanıcının hesabını bloke etme veya e-posta yoluyla bildirimde bulunarak veya bulunmayarak veya Kişisel Sayfayı kullanarak Web Sitesine erişimi başka şekilde kısıtlama hakkına sahiptir.

5.2.        Şirket, Uygulamanın durumu ve Etkinliğe katılım maliyetinin başarılı bir şekilde ödendiği gerçeği hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmelidir. Kullanıcının bilgilendirilmiş olması, Kullanıcının Siteye kayıt olurken belirttiği e-posta adresine ilgili teyit edici bilgileri içeren bir e-posta gönderilmesidir.

5.3.        Şirket, İnternet Sitesinin işleyişinde güncellemeler ve/veya iyileştirmeler ve/veya iyileştirmeler ve/veya başka herhangi bir değişiklik yapmakla yükümlü değildir. Şirket, Web Sitesinin kullanım olanaklarını ve sınırlamalarını belirlemek ve ayrıca Web Sitesinin kullanım prosedürünü getirmek ve değiştirmek için Web Sitesini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirme veya durdurma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

5.4.        Şirket, bu Sözleşmenin hükümlerine, Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenirken bu verilerin gizliliğini ve bu Sözleşmenin 8. bölümünün hükümlerine uygun olarak mevcut mevzuat ile Şirketin kişisel verilerinin korunmasını sağlar ve Kullanıcı'nın kişisel verilerinin saklanması ve işlenmesinden sorumludur.

5.5.        Şirket, Kullanıcı tarafından Web Sitesinin sayfalarında sağlanan bilgilerin kamuya açıklanmasından sorumlu değildir.

 

6.       ETKİNLİKLERE ERİŞİM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

6.1.        Kullanıcı, bu erişimi kullanmak için teknik yeteneğe sahipse, Web Sitesinin ve Etkinliklerin hizmetlerine erişim elde eder.

6.2.        Şirket, veri alışverişini sağlayan web uygulamasını (Etkinliğin web arayüzü) ve Etkinliğin yazılımını ve ayrıca Kullanıcı'nın hizmet alabilmesi için kullanması gereken donanım ve yazılım gereksinimlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişikliklerin herhangi biri veya tümü ile birlikte, Şirket aksini açıkça bildirmedikçe, bu Sözleşme bu tür değişiklikler açısından geçerli olacaktır.

6.3.        Belirli Etkinlikler ve/veya belirli Etkinliklerin işlevsel bileşimi hakkında bilgiler, Etkinliklere erişim sağlama koşulları ve/veya Etkinliklerin serbest doğası hakkında bilgiler, gereksinimlerin belirtilmesi ve/veya Etkinliklere erişim için teknik destek önerileri, İşbu Sözleşme veya Mevzuat gereklilikleri uyarınca Kullanıcı'ya iletilmesi zorunlu olan ve/veya olabilecek diğer bilgi veya gereklilikler, belirtilen bilgilerin bildirilmesi halinde Kullanıcı'ya usulüne uygun olarak verilmiş kabul edilir:

6.3.1.          Şirket İnternet Sitesinde yayınlanan;

6.3.2.          Sözleşme metninde Sözleşmenin imzalanması üzerine Kullanıcının dikkatine sunulmuştur;

6.3.3.          Kullanıcının kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine gönderilen elektronik mesajlar aracılığıyla Kullanıcının dikkatine sunulur;

6.3.4.          Şirketin reklam ve bilgi materyallerinde basılmış;

6.3.5.          Şirket'in iletişim adresleri ve telefon numaralarıyla iletişime geçildiğinde Kullanıcı'nın dikkatine sunulur;

6.3.6.          medya (reklam) dahil olmak üzere Şirkete sunulan diğer yollarla Kullanıcının dikkatine sunulur.

6.4.        Bilgileri Web Sitesinde yayınlanan Etkinliğe katılım için Kullanıcı erişimi, Web Sitesinde veya bu Sözleşmede belirtilen şekilde ve şekilde, böyle bir Etkinliğe katılım maliyetinin %100 ön ödemesine tabi olarak sağlanır veya Aksi takdirde Kullanıcıya iletilir.

6.5.        Etkinliğe katılım, nihai eylem dizisinin tamamlanmasından oluşan Başvurunun yürütülmesiyle onaylanır:

(I) seçilen Etkinliğin bilgi penceresine basarak (tıklayarak),

(II) Web Sitesinde belirtilen Etkinlik sayfasına giderek,

(III) “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak ve

(IV) belirli bir Etkinliğin Şirketi/Organizatörü tarafından belirlenen yollardan birine katılım için ödeme yaparak.

Ödeme, Başvurunun sunulduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, ancak her durumda Etkinliğin başlangıcından geç olmamak üzere yapılır.

6.6.        Kullanıcının Web Sitesine kayıt olurken belirttiği e-posta adresine uygun bir e-posta gönderilmesi suretiyle Kullanıcının Etkinliğe erişimi sağlanır. Ayrıca planlanan ve gerçekleştirilen Etkinlik ile ilgili bilgiler, Kullanıcının Kişisel sayfasındaki "Kişisel Etkinlikler" bölümünde yansıtılır. Kişisel sayfaya giriş, Kullanıcı tarafından e-posta adresini (veya Kullanıcı girişi) ve şifreyi girerek ve kelimeye basarak gerçekleştirilir «Войти».

6.7.        Uygulamanın Web Sitesi kullanılarak yürütülmesi, Web Sitesinin bir parçası olarak bağlantının program kontrolünün bilgi (hesap) kayıtları ve maliyet muhasebesi (faturalandırma) ile onaylanır. Taraflar yazılı olarak uygun bir sözleşmeye girmişlerse, Kullanıcının Uygulamaya abone olma / reddetme ile ilgili herhangi bir eylemi, eşdeğer bir yasal güce sahiptir.

6.8.        İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yeterli kanıt, gerçekleştirildikleri yöntem ve/veya teknik cihaz ne olursa olsun, Şirket Web Sitesinin çalışmasını sağlayan sunuculardaki bilgi (hesap) kayıtları olacaktır.

6.9.        Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemin (işlemlerin) gerçekleştirilme süresi, sözleşmelerde ek olarak farklı bir süre belirleme prosedürü kararlaştırılmadıkça, Şirket Web Sitesinin çalışmasını sağlayan sunuculardaki hesap verilerine göre belirlenen İngiliz saatidir.

6.10.    sonra durumunda Etkinliğe katılım bedelinin ödenmesi prosedürünün tamamlanması, ancak her durumda en geç дня Etkinliğin başlangıcında, Kullanıcı herhangi bir nedenle Etkinliğe Erişim sağlayamadığı durumunda, Şirketin iletişim telefon numarasından veya Web Sitesinde belirtilen başka bir numaradan Şirketin destek hizmetiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

6.11.    Şirket, Kullanıcının Etkinlik'e katılımını iptal etme hakkını saklı tutarken, Kullanıcı'nın Etkinlik'teki davranış kurallarını ihlal etmesi durumunda Şirket/Organizatör/Öğretim Görevlisi ödenen ücreti iade etmekle yükümlü değildir. Etnik çatışmaları kışkırtmak, müstehcen dil içermek veya Etkinliğin diğer katılımcılarına veya Öğretim Görevlisine hakaret etmek, Etkinliğin konusuyla ilgili olmayan bilgiler yayınlamak veya reklam bilgileri yayınlamak dahil, Bu ihlaller, bu Sözleşmenin 4.3.1 maddesinde yasaklanan bilgilerin Olay sırasında Kullanıcı tarafından yorumlarda veya başka bir şekilde yayınlanmasıdır.

6.12.    Şirket, Kullanıcının bu etkinliğe katılımı için kamuya açık alanda bireysel bir bağlantı (URL) , Kullanıcının bu Etkinliğe katılımı için kamuya açık alanda bireysel bir bağlantının (URL) yayınlanması, Etkinliğe katılımla bağlantılı olarak kendisi tarafından alınan bilgi ve materyallerin Kullanıcı tarafından dağıtılması ve katılım bilgilerini üçüncü kişilere aktardığının tespit edilmesi halinde, Kullanıcının Etkinliğe katılımını iptal etme hakkını saklı tutar. Bilgi ve materyallerin kullanımına yalnızca kişisel amaçlarla ve Kullanıcının kişisel kullanımı için izin verilir. Etkinliğe katılım için kullanıcı erişimi, her bir bağlantıyı kullanan birden fazla izleyiciye sağlanmaz.

6.13.    Etkinliğin iptal/yeniden planlanma olasılığı, ilgili Öğretim Üyesi tarafından bağımsız olarak belirlenir. Şirket, Öğretim Üyesinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve / veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi nedeniyle Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

6.14.    Etkinlik, Öğretim Elemanının kusuru nedeniyle iptal edilirse ve ayrıca Kullanıcı, bu Etkinliğin Öğretim Görevlisi tarafından ertelenmesi nedeniyle Etkinliğe katılmayı reddederse, Eğitmen böyle bir Etkinliğe katılım için ödediği fonların tüm maliyetini geri ödemekle yükümlüdür.

6.15.    Bu Etkinliğin Şirketinin/Organizatörünün/Öğretim Görevlisinin kontrolü dışındaki nedenlerle Etkinliğe katılmayı reddetmek isteyen Kullanıcıya, ilgili Öğretim Görevlisi tarafından bu tür bir reddetme olasılığı sağlanmışsa, Etkinliğe katılım maliyeti geri ödenir. Kullanıcı tarafından ödenen tutardan Şirket/Organizatör/Eğitmen tarafından fiilen yapılan masraflar düşülür.

6.16.    Şirketin web sitesi, diğer İnternet kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Kullanıcı, Teklifi kabul ederek, Şirketin bu kaynakların kullanılabilirliğinden ve içeriklerinden ve ayrıca bu kaynakların içeriğinin kullanımıyla ilgili herhangi bir sonuçtan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

7.     ÜCRET, ÖDEME USULÜ VE ŞEKLİ

7.1.    Kullanıcıya Web Sitesinde ücretli erişimde yayınlanan Etkinlik İçeriğine erişim sağlamak için yapılan ödemeler, Kullanıcı ile Şirket/Organizatör arasında doğrudan yapılır.

7.2.        Şirket, fikri mülkiyet hakkı veya lisansı Şirkete ait olan bireysel Web Sitesi İçeriğinin kullanımı ve doğrudan Şirket tarafından düzenlenen Etkinlikler için Kullanıcılardan fon kabul etme hakkını saklı tutar.

7.3.        Etkinliğe katılım fiyatları, Web Sitesinde her Etkinlik için ayrı ayrı, belirli bir Etkinliğe katılım için Başvuru koleksiyonunun açıldığı tarihte belirtilir veya Kullanıcıya elektronik mesaj gönderilerek bildirilir.

7.4.        Kullanıcı, Etkinliğin Şirketine/Organizatörüne, Etkinliğe katılım maliyeti tutarında, %100 ön ödeme sırasına göre fon aktarır.

7.5.        Yerleşik olmayan kullanıcılar, Şirket/Organizatör tarafından düzenlenen faturaya uygun para biriminde ödeme yapar. Kullanıcı'ya hizmet veren banka veya muhabir bankalar tarafından tahsil edilecek her türlü bankacılık ücreti Kullanıcı tarafından ödenecektir.

7.6.      Ödeme yöntemi Şirket/Organizatör tarafından belirlenir ve bir e-posta gönderilerek veya Organizatör tarafından seçilen başka bir yolla Kullanıcının dikkatine sunulur.

7.7.      Kullanıcı, olası yöntemler arasından ve ödeme anında Web Sitesinde mevcut olan uygun bir ödeme yöntemini bağımsız olarak seçer. Web Sitesinde ödeme yapmak ve onaylamak için sağlanmayan ve bulunmayan ödeme yöntemleri ve onayları kabul edilmez. 

7.8.        Şirket, ödeme yöntemleri için bir veya daha fazla seçenek sunma hakkına sahiptir. Şirket, işbu Sözleşmede herhangi bir iletişim veya değişiklik yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesindeki herhangi bir ödeme yöntemini değiştirme/kaldırma hakkına sahiptir.

7.9.      Bir ödeme kartı ödeme yöntemi seçerken, Kullanıcı, ödeme kartlarıyla ilgili bilgileri verir: kart numarası, son kullanma tarihi, CVC / CVV kodu ve ödeme kartı sahibinin adı ve Şirkete / Organizatöre / Ödeme Sistemine kişisel ve ödeme verilerini işlemek, seçilen Etkinlik için para transferin yapılması için izin verir.

7.10.   Kullanıcı, ödeme yöntemini seçip onaylayarak, Şirkete / Organizatöre / Ödeme sistemine, kendisi tarafından belirtilen ödeme kartından / banka hesabından, seçilen ödeme yöntemi aracılığıyla Web Sitesinde belirtilen Etkinliğe katılım maliyetinin tamamını tahsil etme yetkisi verir, komisyonlar, para transferi için ilgili ekstra ücret, olası dönüştürme tutarı ve ödemenin işlenmesinde uygulanacak kur farkı dahil olmak üzere ve ayrıca bu kişilere ödemeyi ve kişisel verileri (i) katılım maliyetini ödemek için kullanma yetkisi verir. Olayda, (II) gerekirse ödemelerin geri ödemelerini işleme koymak ve (III) bu Sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için gerekli diğer amaçlar için. Kullanıcı, Şirkete ödeme yaptığı sırada, ödeme işlemlerinin işlenmesi için bilinmeyen miktarda ek maliyetin tamamen farkındadır ve bunu kabul eder. 

7.11.   Şirket, Kullanıcı'dan talep etme hakkına sahip olup, Kullanıcı, Etkinlik'e katılım bedelinin ödenmesine ilişkin ihtilaflı mali hususları, diğer tartışmalı finansal sorunları çözmenin yanı sıra, Mevzuat'ın öngördüğü hallerde iade ile birlikte çözüme kavuşturmak için banka hesap özeti sunmayı taahhüt eder.

7.13.    Bir başvuru oluştururken/yürütürken, ödeme kartındaki paralar sonraki silinmeleriyle birlikte bloke edilebilir. Ödeme kartındaki paranın silinmesi Şirket veya Organizatör tarafından gerçekleştirilebilir. Kullanıcı, ödeme kartından para çekilmesinin Şirket veya Organizatör tarafından her zaman mümkün ve erişilebilir olmasını sağlamak için tüm önlemleri almayı taahhüt eder (örneğin, ödemeyi yapan bankanın tüm kısıtlamaları ve limitleri, hesaptan fiilen para çekilmesinden önce Kullanıcı tarafından kaldırılmalıdır). 

7.13.    Ödeme günü, fonların alıcının banka hesabına alındığı gündür.

7.14.    Etkinlik Şirketin hatasından kaynaklanmıyorsa, Şirket/Organizatör tarafından Kullanıcıdan böyle bir Etkinliğe katılım için ödeme olarak alınan fonlar, Etkinliğin iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kullanıcıya iade edilecektir либо başka bir Etkinlik için ödeme olarak kredilendirilebilir.

 

8.     KİŞİSEL VERİ

8.1.        Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi akdederken, Mevzuat hükümlerine uymak amacıyla, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin farkına vardığını dikkate alarak, Kullanıcı, işbu Sözleşme'ye katılmakla (Teklif'i kabul ederek), şunları kabul eder: Metni Şirketin web sitesinde yayınlanan Şirketin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına aşinadır: https://robotdreams.com.tr/politics , işbu Politika ve Mevzuat'tan doğan hak ve yükümlülüklerini, Şirket tarafından sağlanan garantileri ve Şirket ile Kullanıcı'nın bu Politika'dan doğan sorumluluğunu tam olarak bilmekte ve işbu Politika'nın şartlarını kabul etmektedir.

 

9.        FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1.         İnternet Sitesi İçeriği ve Etkinlik İçerikleri Şirket'in fikri mülkiyetinde olup veya üçüncü kişilerin usulüne uygun olarak ifa edilmiş rızalarına istinaden Şirket tarafından kullanılmaktadır ve Mevzuat uyarınca korumaya tabidir. Etkinlik'te elde edilen bilgilerin, Kullanıcı'nın bu tür eylemler için Şirket'in doğrudan onayını almadan ticari amaçlarla dağıtması hiçbir şekilde yasaktır.

9.2.         Kullanıcıya Web Sitesinin sayfalarına erişim izni verilmesi, Kullanıcıya Şirketin fikri mülkiyetini kullanması için herhangi bir lisans verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme ile Kullanıcıya açıkça verilenler dışındaki tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

9.3.         Web Sitesinden indirilebilen herhangi bir yazılım, Şirketin ve/veya ortaklarının fikri mülkiyetidir. Event yazılımının kullanımı, Kullanıcıya söz konusu yazılımı indirirken koşullarını kabul etmesi için sağlanan lisans sözleşmesinin koşullarına tabidir. Event yazılımının kullanımına ilişkin lisans sözleşmesi Kullanıcıya sağlanmadığı takdirde, Şirket, Kullanıcı, Etkinlik yazılımını münhasıran ticari olmayan kişisel kullanım için kullanma hakkına sahipken, Etkinliğin bu tür yazılımını kullanma ücreti Etkinliğe katılım maliyetine dahildir. Söz konusu yazılıma ilişkin telif hakkı ve diğer münhasır haklar dahil olmak üzere Etkinlik yazılımına ilişkin tüm haklar, Şirket ve/veya Etkinlik yazılımının üreticisi tarafından saklı tutulmaktadır.

9.4.         Kullanıcı, Şirketin, başta video, fotoğraf görüntüleri ve diğer kişisel veriler olmak üzere, Kullanıcının yer aldığı Etkinliği (görsel-işitsel kaydı) kaydetmek için kullandığı herhangi bir araca itiraz etmez.

 

10.      TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

10.1.     Şirketin işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, tazminata tabi azami zarar tutarı belirlenerek sınırlandırılmıştır. Bu tür kayıp limiti, her halükarda, Web Sitesi kullanılarak gerçekleştirilen Etkinliğe katılım maliyetini aşamaz. Şirket, Kullanıcının dolaylı veya dolaylı kayıplarından, kar kayıplarından, ticari itibar kaybından vb. sorumlu değildir.

10.2.     Web Sitesinde belirli bir Etkinlik için yayınlanan bilgiler ve Etkinlik İçeriği, Web Sitesine Şirket tarafından eklenir.Öğr.Gör. ve/veya Web Sitesi'ndeki üçüncü şahıslar. Şirket, Web Sitesinde Öğretim Elemanı ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan hiçbir bilgiyi onaylamaz veya tasdik etmez. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak öznel, değerlendirici ve tartışmalı bilgiler alabileceğini anlar ve kabul eder.

10.3.     Şirket, Öğretim Görevlisinin Etkinlikleri düzenleme koşullarına uymamasından sorumlu değildir, çünkü Etkinliklerin düzenlenmesinden tamamen Öğretim Görevlisi sorumludur.

10.4.     Şirket, Eğitmen tarafından gönderilen bilgileri kontrol etmez ve bu bilgilerde yanlışlıkların tamamen bulunmadığını garanti edemez ve bu nedenle, Etkinlikle ilgili hatalı ve / veya yanlış verilerden ve ayrıca Kullanıcıya verilen zararlardan, Kullanıcı tarafından alınan bilgilerde hata veya yanlışlık bulunması nedeniyle - Kullanıcı ve / veya kayıplar Kullanıcıya karşı sorumlu değildir..

10.5.     Kullanıcı, Şirket'in kontrolü dışındaki nedenlerle Etkinlikler'e katılma hakkını kullanmadıysa, Şirket'in yükümlülükleri öngörülen miktarda ve zamanında usulüne uygun olarak yerine getirilmiş sayılır ve Kullanıcı tarafından ödenen fonlar iade edilemez.

 

11.      MÜCBİR SEBEPLER

11.1.     Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme yükümlülüğünden, bunların yerine getirilmesinin, askeri operasyonlar, ayaklanmalar veya askeri operasyonlar, huzursuzluk veya bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli koşullar altında (mücbir sebepler) olağanüstü ve kaçınılmaz bir durum tarafından engellenmesi durumunda muaf tutulurlar. sabotaj; doğal afetler; elektrik, internet veya telekomünikasyon kesintileri; veya hükümet kısıtlamaları. Aynı zamanda, Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, bu tür koşulların yürürlükte olduğu süre ile orantılı olarak ertelenir.

 

12.      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

12.1.     Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda, hakkı ihlal edilen Taraf diğer Tarafa yazılı bir talep (talep) gönderecektir.

12.2.     Kullanıcının Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Şirkete yönelik tüm iddiaları (şikâyetleri), Kullanıcı tarafından bu Sözleşmede belirtilen Şirketin e-posta adresine, taranmış bir kopya şeklinde ve ardından zorunlu olarak gönderilmesiyle gönderilmelidir. Şirketin bu Sözleşmede belirtilen posta adresine orijinal iddia (şikayet). Kullanıcının talebinin (şikayetinin) Şirket tarafından değerlendirilme süresi, talebin (şikayetin) Şirket adresinde alındığı tarihten itibaren 15 (on beş) takvim günüdür ve bundan sonra Şirket aşağıdakilerden birini yapar: (i) iddia (şikayet) ile uyuşmazlık ve tatmin etmeyi reddetme; (ii) iddia (şikayet) ile tamamen veya kısmen anlaşma ve Kullanıcı gereksinimlerinin tamamen veya kısmen karşılanması.

12.3.     Hakkı ihlal edilen taraf, yürürlükteki mevzuatın gereklilikleri ile belirlenen yargı yetkisi ve yargı yetkisi uyarınca mahkemeye dava açma hakkına sahiptir.

 

13.      MESAJ GÖNDERME PROSEDÜRÜ

13.1.     Taraflarca birbirlerine mesajlar, talepler, beyanlar ve diğer resmi materyaller aşağıdaki şekilde iletilir:

13.1.1.      Şirketten Kullanıcıya - işbu maddede aksi belirtilmedikçe, Kullanıcının Web Sitesine kaydolurken belirttiği e-posta adresine göndererek veya Web Sitesinde Kullanıcının Kişisel Sayfasında yayınlayarak, yalnızca Kullanıcının erişebileceği şekilde;

13.1.2.      Kullanıcıdan Şirkete - bu Teklifte belirtilen e-posta adresine göndererek. Kullanıcı tarafından Şirkete gönderilen yazılı itirazların Kullanıcı tarafından imzalanması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından imzalanmayan yazılı talepler Şirket tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilmemektedir.

 

14.        DİĞER ŞARTLAR ve uyarılar

14.1.         Bu Teklifin şartları, Şirket tarafından Teklifin geri çekildiği / değiştirildiği ana kadar geçerlidir.

14.2.         Bu Sözleşme, kullanıcının Web Sitesine kaydında ifade edilen bu Teklifin kabul edildiği andan itibaren akdedilmiş sayılır ve Taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir.

14.3.         Bu Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile herhangi bir zamanda feshedilebilir.

14.4.         Şirket, işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının Web Sitesinin hizmetlerine erişimini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kendi takdirine bağlı olarak ve ayrıca Kullanıcı tarafından belirtilen koşullardan herhangi birinin ihlali durumunda sona erdirme hakkına sahiptir.

14.5.         İşbu Sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi (bu Teklifin kabulü) halinde, Sözleşmenin Taraflardan biri tarafından tek taraflı olarak feshi, diğer Tarafın ilgili yazılı başvurusunu göndermek suretiyle gerçekleştirilir.

14.6.         Bu Teklifin şartlarını kabul ederek, Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda Şirkete uygun bir talep gönderilerek geri çekilebilmesi şartıyla Bu Sözleşmenin süresine bakılmaksızın Şirketin sağladığı katılıma erişim Kullanıcı, diğer tüm Etkinlikler hakkında bilgi almayı kabul eder.

14.7.         Bu Sözleşme ile düzenlenmeyen tüm hususlar yürürlükteki mevzuata uygun olarak çözülecektir.

14.8.Şirket, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye eğitim kursları oluşturmanıza ve yayınlamanıza izin verir. Web Sitesi Modeli, Etkinliklerin yasal incelemesini veya kontrolünü ima etmez ve Şirketin Etkinlik malzemelerinin yasallığını belirleme yetkisi yoktur. Şirket, Web Sitesinde bulunan Etkinlikler üzerinde editoryal kontrol uygulamamaktadır ve bu nedenle Etkinliklerin geçerliliğini, ilgililiğini, doğruluğunu veya güvenilirliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bir Etkinliğe kaydolursanız, Öğretim Görevlisi tarafından sağlanan bilgilere, riski size ait olmak üzere güvenirsiniz.

 

Hizmetleri kullanarak, saldırgan, müstehcen veya sakıncalı bulabileceğiniz materyallere maruz kalabilirsiniz. Şirket, bu tür materyalleri sizden saklamakla yükümlü değildir ve yürürlükteki Yasaların izin verdiği ölçüde size herhangi bir Etkinliğe erişim veya kayıt hakkı vermekten sorumlu değildir. Bu aynı zamanda sağlık, esenlik ve egzersizle ilgili tüm Faaliyetler için de geçerlidir. Bu tür Etkinliklerin doğasıyla ilgili riskleri ve tehlikeleri kabul etmektesiniz ve bu tür Etkinliklere kaydolarak hastalık, yaralanma, sakatlık veya ölüm riski dahil olmak üzere bu tür riskleri gönüllü olarak üstleniyorsunuz. Etkinliğe kaydınız öncesinde, sırasında ve sonrasında verdiğiniz kararların tüm sorumluluğu size aittir.

 

Eğitmen ile doğrudan etkileşime girerseniz, herhangi bir kişisel bilgiyi aktarırken dikkatli olmalısınız. Şirket, Web Sitesinde diğer kullanıcılardan aldıkları bilgilerle ilgili olarak Eğitmenlerin eylemlerini kontrol edemez. Kendi güvenliğiniz için e-postanızı veya sizinle ilgili diğer kişisel bilgileri paylaşmamalısınız.

 

Şirket, Öğretim Görevlilerini işe almaz veya kiralamaz ve Şirket, Öğretim Görevlileri ile Kullanıcılar arasındaki etkileşimden sorumlu değildir. Şirket, Öğretim Elemanlarının veya Kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek hiçbir ihtilaftan, iddiadan, kayıptan, yaralanmadan veya zarardan sorumlu değildir.

 

Eğitenler, Olaylarıyla ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunacaklardır. Şirketin güvenlik sorunlarıyla karşılaşması da söz konusu olabilir. Bunlar sadece örnek. Herhangi bir terslik olması durumunda bu durumların hiçbirinde Şirkete karşı rücu talebinde bulunmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Yasal, daha kesin bir dille, Hizmetler ve materyaller aşağıdakilere tabi olarak sağlanmaktadır: " olduğu gibi " и " olduğu gibi " . Şirket/Organizatör, Hizmetlerin veya malzemelerinin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği, güvenliği, hatasızlığı veya doğruluğu ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve zımni olanlar da dahil olmak üzere (açık veya zımni) herhangi bir garanti veya koşulu açıkça reddeder. satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme garantileri. Şirket/Organizatör, Etkinliğe katılımınızdan belirli sonuçlar alacağınızı garanti etmez. Etkinliğe katılımın (herhangi bir materyal dahil) riski tamamen size aittir.

 

Şirket, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Web Sitesinin belirli özelliklerini sağlamayı durdurma kararı alabilir. Şirket / Organizatör, bu fesih veya bu tür işlevlere erişim eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir zarardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz

14.9.         Şirket ve Kullanıcı, Etkinliğin yalnızca sınırlı sayıda Kullanıcı özelinde düzenlendiğini ve kamuya açık olmadığını (Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça) kabul ve taahhüt eder. Etkinliklere kamera, mikrofon ve çevrim içi iletişim cihazları kullanan Eğitmenler, kurs koordinatörleri, diğer Kullanıcılar ve Şirket temsilcileri katılabilir.

14.10.         Şirket, Kullanıcıya Etkinlik sırasında görsel-işitsel kayıt alındığını bildirir. Etkinliğin kaydı, Kullanıcının soyadı, adı, aile adı, takma adı, fotoğrafı, profil resmi (avatarı) dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri içerebilir. Etkinlik kayıtları, belirtilen kişisel verilerle birlikte, Kullanıcının Kişisel Hesabında ve Şirketin Eğitim Platformunda (LMS), Etkinliğin tüm katılımcılarına ve belirli bir Etkinlik kaydını satın alan Kullanıcılara sunulabilir.

 

15.      Şirket Bilgileri

LABA EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ

Company number 321298-5

Adres : Kozyataği Mah. İbrahim Ağa Sk. No: 12 İç Kapi No:29 Kadiköy, Istanbul, Turkiye

E-posta adresi: [email protected]