Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Günlük Hayatımızda Potansiyel Faydaları | robot_dreams
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Günlük Hayatımızda Potansiyel Faydaları

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Günlük Hayatımızda Potansiyel Faydaları

IoT, günlük yaşamımızdan endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede etkili olan bir teknolojidir ve çevresel sürdürülebilirlik için büyük potansiyele sahiptir.

Nesnelerin İnterneti (IoT), elektronik cihazlar ve sensörler arasında iletişimi internet üzerinden sağlayarak günlük yaşantımızın verimliliğini ve konforunu artırmayı amaçlayan yeni bir paradigmayı temsil eder. IoT, akıllı cihazların ve internetin yeteneklerini kullanarak, iş dünyasından kamu sektörüne kadar çeşitli sektörlerde yenilikçi ve etkili çözümler sunan geniş bir teknoloji alanını temsil eder. Bu, geniş bir yelpazede akıllı sistemleri, çerçeveleri ve cihazları bir araya getiren, aynı zamanda depolama, algılama ve işleme hızlarını iyileştirmek için kuantum ve nanoteknolojiden faydalanan bir inovasyondur.

IoT'nin Günlük Hayattaki Etkileri:

Sağlık ve Akıllı Evler

IoT, topluma ve bireylere tamamen odaklanmış, gelişmekte olan kamu ve finansal faydaları ile kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, ekonomik kalkınma, su kalitesinin korunması, refah, endüstrileşme vb. gibi geniş bir yelpazede kamu olanaklarını içermektedir.

IoT cihazlarının ve teknolojisinin hızla yayılması, günlük yaşantımızda önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu dönüşümlere, Akıllı Ev Sistemleri, internet tabanlı çeşitli cihazlar, ev otomasyon sistemleri ve güvenilir enerji yönetim sistemleri örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra, IoT'nin önemli bir başarısı Akıllı Sağlık Algılama Sistemleridir. Bu sistemler, insan sağlığını desteklemek için küçük akıllı ekipman ve cihazları içermektedir. İç mekanlarda ve dış mekanlarda kullanılabilir ve farklı sağlık sorunlarını, fitness seviyesini veya spor yaparken yakılan kalori miktarını kontrol etmek ve izlemek için kullanılabilir. Ayrıca hastaneler ve travma merkezlerinde kritik sağlık koşullarını izlemek için de kullanılmaktadır. Araştırmacılar ve mühendisler, diyabet, obezite veya depresyon gibi çeşitli sağlık sorunlarını izlemek için son derece verimli IoT cihazları geliştirme ve mükemmelleştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaşım ve IoT

Hayatımızın bir diğer önemli yönü de ulaşımdır. IoT, ulaşımı daha verimli, konforlu ve güvenilir hale getirmek için bazı yeni gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Akıllı sensörler ve drone cihazları, şu anda büyük şehirlerdeki farklı kavşaklarda trafik kontrolünü ele almaktadır. Ayrıca, pazarlara çıkan araçlar, haritada yaklaşan yoğun trafik sıkışıklıklarını hissedebilen ve size düşük trafik sıkışıklığına sahip başka bir rota önerisi sunabilen önceden kurulmuş algılama cihazları ile donatılmıştır.

IoT, aracın ve motorun sağlığını korumak konusunda da çok etkilidir. Bunlara ilaveten, optimum maliyetle akıllı cihazlar tasarlanmalı ve bunlar, motor aktivitesini izlemek için araçlara entegre edilmelidir. Kendi kendine sürüş yapabilen araçlar, akıllı sensörler aracılığıyla diğer kendi kendine sürüş yapabilen araçlarla iletişim kurma potansiyeline sahiptir. Bu, insan sürücülerin dur-kalk tarzında sürdükleri trafiği daha akıcı hale getirebilir. Ancak, bu prosedürün dünya genelinde uygulanması zaman alacaktır. Bu süre zarfında, IoT cihazları, trafik sıkışıklığını önceden belirleyerek uygun önlemleri almada yardımcı olmaya devam edecektir. Tüm bu nedenlerle, bir ulaşım üretim şirketi, ürettikleri araçlara IoT cihazlarını entegre etmeli ve bu avantajı topluma sunmalıdır.

IoT

Tarım ve Endüstri Otomasyonu

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenmektedir. Tarım, hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekteki büyük nüfusu beslemek için mevcut tarım yaklaşımlarını geliştirmemiz gerekiyor. Tarım sektöründeki verimliliği artırmak için tarımı teknoloji ile entegre etmek oldukça önemlidir. Seracılık teknolojisi, bu yönde birçok olası yaklaşımdan biridir. Üretimi artırmak için çevresel parametreleri kontrol etme olanağı sağlar. IoT'nin ilerlemesi ile akıllı cihazlar ve sensörler, ortamın içindeki iklimi kontrol etmeyi ve süreci izlemeyi kolaylaştırarak enerji tasarrufu ve artan üretimi destekler. 

Endüstrilerin otomasyonu, IoT'nin bir diğer avantajıdır. IoT, fabrika dijitalleşmesi, envanter yönetimi, kalite kontrolü, lojistik ve tedarik zinciri optimizasyonu ve yönetimi için iddialı çözümler sunmaktadır. IoT, gelişmekte olan bölgelerin ekonomik ve endüstriyel büyümesine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, ticaret ve borsa piyasasında devrim niteliğinde bir adım olarak kabul edilmektedir. Ancak, veri ve bilgi güvenliği yeni endişeler doğurmakta ve zorluk oluşturmaktadır.

Akıllı Şehirler

IoT, geleneksel toplum yapılarını akıllı şehir, akıllı evler, akıllı araçlar ve ulaşım kavramlarıyla yüksek teknoloji yapılarına dönüştürüyor. Bu teknolojiler makine öğrenimi, doğal dil işleme gibi destekleyici teknolojilerin yardımıyla hızla gelişmeler yaşamaya devam ediyor

Akıllı şehir sağlamak için IoT sunucularıyla birlikte kullanılması gereken bulut sunucu teknolojisi, kablosuz sensör ağları gibi çeşitli teknolojiler bulunmaktadır. Akıllı şehirin çevresel yönü düşünülmelidir. Bu nedenle, enerji verimli teknolojiler ve yeşil teknolojiler, akıllı şehir altyapısının tasarımı ve planlaması için de göz önünde bulundurulmalıdır.

Akıllı evlerin yanı sıra, akıllı şehir kategorisine dahil olan bir başka alan da daha önce belirttiğimiz gibi akıllı araçlardır. Modern araçlar, aracın farlarından motoruna kadar birçok bileşeni kontrol eden akıllı cihazlar ve sensörlerle donatılmıştır.

Çalışmalar, şehirlerdeki kentleşme sorununa odaklanmıştır. İnsanların kırsal alanlardan kentsel ortama geçişleri, şehirlerin nüfusunun artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı için akıllı çözümler sunma ihtiyacı bulunmaktadır. Akıllı şehir, IoT geliştiricileri için önemli bir uygulama alanıdır. Trafik yönetimi, hava kalitesi yönetimi, genel güvenlik çözümleri, akıllı park, akıllı aydınlatma ve akıllı atık toplama gibi birçok konu akıllı şehirleri ilgilendiren konuların başında gelir. IoT'nin bu zorlu konularla başa çıkmak için etkili olabileceği belirtilir. Büyüyen kentleşme ile gelişen akıllı şehir teknolojileri alanında girişimcilere kapılar açılmıştır.

Ekoloji ve IoT

Çevresel sorunlar ile ilgili zorluklardan biri de IoT cihazlarının enerji tüketimidir. İnternet sağlayan hizmetler ve keskin cihazlar nedeniyle enerji tüketimi yüksek bir hızda artmaktadır. Bu alan, daha düşük enerji tüketim oranına sahip yeni IoT cihazları yaratmak için yüksek kaliteli malzemelerin geliştirilmesi için araştırma gerektirir. Ayrıca, gelecekteki kullanıma yönelik enerji verimli cihazlar oluşturmak için yeşil teknolojiler benimsenebilir. Çevresel faktörlere göre IoT çalışmaları şunlardır:

  • Çeşitli akademik çalışmalar, iklim değişikliği sorununa dikkat çekerek IoT tabanlı ekolojik bir izleme sistemi önermektedir. Mevcut yaklaşımların zaman alıcı ve çok fazla insan müdahalesi gerektirdiği belirtilmektedir. 
  • Başka çalışmalarda, IoT'nin atık su arıtma ve işlem izleme konusunda çok etkili olabileceği belirtildi.
  • Tarım, dünya genelinde önemli alanlardan biridir. Tarım, coğrafi ve ekolojik faktörler gibi birçok faktöre bağlıdır. Bilimsel makaleler, ekosistem kontrolü için kullanılan teknolojinin henüz olgun olmadığını belirtmektedir. Aynı çalışmalar, IoT'ye dayalı tesis tarım ekosistemi için akıllı bir izleme platformu çerçevesi önermektedir. Her katman belirli bir görevden sorumludur ve birlikte bu çerçeveler, insan müdahalesini azaltarak daha iyi bir ekosistem elde etmeye yardımcı olabilir.
  • Dünya genelinde önemli bir diğer endişe, küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğidir. Fang ve ark., IoT, coğrafi bilgi sistemleri (GIS), bulut bilişim, küresel konumlandırma sistemi (GPS) gibi araçları ve teknikleri harmanlayan entegre bir bilgi sistemi (IIS) tanıttılar. Etkili bir çevre izleme ve kontrol sistemi sağlamak için önerilen IIS'nin, iklim kontrolü için geliştirilmiş veri toplama, analiz ve karar verme sağladığını belirttiler. 
  • Hava kirliliği dünya genelinde önemli bir endişedir. Hava kalitesini ölçmek ve kontrol etmek için çeşitli araçlar ve teknikler mevcuttur. Araştırmalar, hava kalitesi ve izleme sistemine dayalı bulut tabanlı bir hava kalitesi izleme sistemlerini geliştirmeye devam etmektedir.

IoT, günlük yaşantımızdan endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede etkileri olan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık, ulaşım, tarım ve çevre alanlarında IoT'nin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik üzerindeki potansiyeli büyük. Gelecekte IoT'nin daha da yaygınlaşarak çevresel sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Daha fazla makale
Yüksek Trafikli Yazılım Mimarisi Eğitimimize katılın ve dijital dünyada fark yaratma fırsatını yakalayın!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve ilkeleriyle temellerini attığı teknolojik gelişmeleri hatırlıyoruz.