Lean Startup (Yalın Girişimcilik): Girişimciler için Minimum Viable Product (MVP) Yaklaşımı | robot_dreams
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Lean Startup (Yalın Girişimcilik): Girişimciler için Minimum Viable Product (MVP) Yaklaşımı

Lean Startup (Yalın Girişimcilik): Girişimciler için Minimum Viable Product (MVP) Yaklaşımı

Son 10 yılda startup kültürüne yeni bir soluk getiren Lean Startup metodolojisini ve MVP yaklaşımının girişimcilere sağlayacağı faydaları inceliyoruz.

Günümüzün ileri teknolojiye sahip rekabetçi dünyasında yeni bir girişim kurmak zor, karmaşık ve riskli bir süreçten oluşuyor. Her yıl dünya çapında milyonlarca startup kurulsa da, Harvard Business School'un araştırmasına göre bu girişimlerin %75'i başarısız oluyor. Peki bu neden kaynaklanıyor?

Yeni bir iş kurmaya yönelik geleneksel modelde, girişimciler kendilerine 5 yıllık bir iş planı belirler ve bu planını yatırımcılardan finansman sağlamak için kullanırlardı. Planlarının ilgi görmesi halinde, ürünün lansmanı üzerinde çalışılır ve uzun bir çalışmanın ardından ürün piyasaya sunulurdu. Ancak modern çağın hızla gelişen teknolojileri, rekabetin her geçen gün artması ve müşteri ihtiyaçlarının sürekli olarak değişmesi, geleneksel modeli zamanla etkisiz hale getirdi.

Dinamik iş dünyasıyla birlikte evrilen startup kültürüne artık yeni bir metodoloji hakim: Lean Startup, yani Yalın Girişimcilik. Bu metodoloji, ayrıntılı planlama yerine deneme-yanılma yöntemine, sezgi yerine müşteri geri bildirimine ve geleneksel yaklaşım olan ürünü bütün olarak geliştirme yerine kadelemeli iyileştirmeye vurgu yapıyor.

Lean Startup Nedir?

Lean (Yalın) Startup metodolojisi, Toyota'nın fabrika üretim sisteminde uygulanan bir yönetim yaklaşımı olarak öne çıkan Yalın Düşünce'den türemiştir. Yalın Düşünce, şirkette gereksiz maliyetin ortadan kaldırılması yoluyla döngü sürelerini ve kaliteyi iyileştirmeye yönelik bir dizi ilkeden oluşur. Bu sistem sayesinde, ürün geliştirme sırasında gerekli ve gereksiz değerler belirlenerek maliyet azaltılır ve müşteri deneyimi iyileştirilir.

Yalın Düşünce yaklaşımını benimseyen Amerikalı girişimci Steve Blank, ilk olarak 80’li yıllarda ürün geliştirme süreçlerine müşteri geri bildirimlerini dahil ederek Lean Startup metodolojisinin temellerini atmıştır. Blank’in öğrencisi olan Eric Ries, 2008’de açtığı StartupLessonsLearned isimli bloguyla metodolojiye ismini vermiş ve 2011’de yayınlanan kitabıyla metodolojinin dünya çapında popülerleşmesini sağlamıştır.

Lean startup ideolojisi, geleneksel modelin bütüncül yaklaşımının aksine “Üret-Ölç-Öğren” döngüsünde ilerler. Geliştirilen ürünü piyasaya son haliyle sunmaya çalışmaktansa, ürün asgari kullanım noktasında Ries’ın “early adopters” olarak adlandırdığı ilk müşterilere sunulur ve müşterilerden gelen geri bildirimlerle sürekli bir iyileştirme sürecine girilir. Bu aşamada ürün “Minimum Viable Product” yani “Minimum Uygulanabilir Ürün”dür. Bu sayede girişimciler, teknoloji hızla ilerlerken değişen müşteri ihtiyaçları karşısında hedeflerini daha net belirleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf yapabilirler.

Eric Ries tarafından 2004 yılında kurulan IMVU, ilk başarılı yalın girişim sayılabilir. Kullanıcıların kişisel bir avatar oluşturarak, arkadaşlarıyla iletişime geçebileceği ve yeni insanlarla tanışabileceği bir 3D sohbet ortamı olan IMVU, 2012 yılında 100 milyon üyeye ulaştı. Platform günümüzde halen aktif olsa da, kuruluş yıllarında şu an gözüktüğünden çok farklıydı. IMVU’nun gelişim sürecine dair gerçekleştirdiği sunumda Ries, platformun başlangıçta yalnızca müşteri çekebilecek temel özelliklere sahip olduğunu, bu sayede müşterilerden gelen geri bildirimlerle platformu iyileştirmeye odaklandıklarını belirtiyor ve MVP yaklaşımının önemine dikkat çekiyor.

lean startup

Minimum Viable Product (MVP) Neden Önemlidir?

MVP, Eric Ries’ın tanımıyla “ürünün, bir ekibin en az çabayla müşteriler hakkında maksimum miktarda bilgi toplamasına olanak tanıyan versiyonu”dur. Amaç, düşük masraflı en basit ürünü piyasaya sürmekten ziyade, ürünün “çekirdek” özelliklerini müşteriye sunarak girişimin neleri doğru yaptığını, nerelerde gelişmesi gerektiğini ve hatta ürün hakkında aslında hangi özelliklerin gereksiz olduğunu öğrenmek ve sürekli kendini tekrarlayan bir iyileştirme döngüsüne girmektir.

MVP yaklaşımı girişimlere birçok avantaj sağlayabilir:

  • “Doğru” Ürün Ölçümü: Piyasaya bir ürün sunmadan önce market araştırması yapmak ne kadar kritik olursa olsun, bu araştırmanın sonuçları ve gerçek müşteri tecrübesi her zaman uyuşmayabilir. MVP, girişimlerin doğru bir problemi çözüp çözmediklerini ve bu çözümün ne kadar verimli olduğunu değerlendirmelerine olanak tanır.
  • Minimum Ürün, Minimum Risk: MVP süreci, girişimlerin market talebini ve kullanıcı tercihlerini sürecin en başından itibaren anlamalarını sağlayarak olası risklerden kaçınmalarını sağlar.
  • Minimum Maliyet: MVP, özünde bir ürünün en basit hali olmasa da, son üründen daha kısa sürede geliştirilir. Bu durum, girişimin hem zamandan hem de finansal açıdan tasarruf etmesi anlamına gelir.
  • Yatırımcılara Daha Hızlı Ulaşma: Günümüzde çoğu startup, girişimlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek adına yatırım turlarına çıkar. MVP, bu noktada bir plandan öte ortaya somut bir ürün, müşteri geri bildirimi ve iyileştirme planı koyduğundan startupların yatırım alma ihtimalini artırır.

Lean Startup İlkelerini Benimsemiş Başarılı Şirketler

General Electrics

GE, 130 yıllık geleneksel bir şirket olmasına rağmen, günümüzde tüm şirketlerin bir noktaya kadar startup zihniyetine sahip olması gerektiği inancını benimseyerek 2012 yılında Ries ile bir ortaklık içerisine girmiştir. Ries’tan danışmanlık alan şirket, bazı ürünlerinde MVP yaklaşımını benimseyerek, daha hızlı, net ve müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir.

Dropbox

2024 yılında değeri 7.9 trilyon dolar olarak açıklanan Dropbox şirketi, başlangıcını Lean Startup metodolojisi prensiplerini takip ederek yapan şirketlerden. Dropbox, 2007 yılında yalnızca dosyaları depolama ve paylaşma hizmeti sunan bir platformdu. Zamanla, müşteri geri bildirimleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak günümüzdeki haline ulaştı.

Slack

Birçok şirket tarafından önemli bir iletişim aracı olarak kullanılan Slack, aslında Tiny Speck adlı bir oyun şirketinin yalnızca ekip içi iletişimi sağlamak için geliştirdiği bir uygulamaydı. Tiny Speck’in Glitch isimli oyunu beklenen başarıya ulaşamayınca, şirket “pivot” yöntemini kullanarak geliştirdikleri iletişim platformunu piyasaya sunma üzerinde çalışmaya başladı. Kullanıma en basit haliyle sunulan Slack, günümüzde günlük 35 milyon aktif kullanıcıya sahip!

Modern teknoloji çağında, ekonomideki dalgalanmalar ve rekabetin her zamankinden daha kızışmış olması startupların başarıya ulaşmasını zorlaştırıyor olsa da, Lean Startup metodolojisinin kurucusu Eric Ries, başarıya ulaşmanın anahtarının süreci takip etmekten geçtiğini, bu sebeple öğrenilip öğretilebileceğini vurguluyor. Girişimcilik dünyasına ilgi duyuyor ve Lean Startup metodolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için blogumuzu takipte kalabilir, işletme ve yönetimden finansa birçok alanda sektör uzmanlarıyla geliştirilen kurslarımıza göz atmak için tıklayabilirsiniz!

Daha fazla makale
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve ilkeleriyle temellerini attığı teknolojik gelişmeleri hatırlıyoruz.
robot_dreams Test Otomasyon Eğitimi’nin derinliklerine dalmaya hazır mısınız?