Yazılım Test Uzmanlarında Aranan Çok Yönlü Beceriler | robot_dreams
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Yazılım Test Uzmanlarında Aranan Çok Yönlü Beceriler

Yazılım Test Uzmanlarında Aranan Çok Yönlü Beceriler

Bu makale, yazılım test uzmanlarının çeşitli yeteneklere sahip olmasının kritik önemini vurgulayarak, Agile metodolojileri, hata yönetimi ve test süreçleri gibi alanlarda derinlemesine uzmanlık gereksinimini öne çıkarıyor.

Yazılım test uzmanlarının yetkinlik ve becerileri, yazılım projelerinin başarısı için çok önemlidir çünkü performans, güvenilirlik ve basitlik gibi yazılım özelliklerinin temel yönlerini doğrudan etkilerler. Ekip üyelerinin becerilerinin yazılımın niteliklerine yansımasının yanı sıra, ekip çalışması performansını ve rekabetçi pazar avantajlarını olumlu yönde etkilediğine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır. Öte yandan, birçok araştırmanın da gösterdiği gibi, yazılım geliştirme ekiplerinde vasıflı çalışan eksikliği, yazılım projelerinin maliyetlerini, teslim sürelerini ve hatta tamamlanmalarını doğrudan etkilemektedir.

Testlerin kötü yapılmasının sonuçları yazılım geliştirmeye de yansıyabilir ve bu da genellikle düşük kaliteli yazılımların ortaya çıkmasına neden olur. Geçmişte Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili yaşanan trajik olaylar dizisi yazılım testlerine bağlanmıştır. Yetersiz yazılım testleri ürünlere ve şirketlere zarar verebilir, milyarlarca dolar kayba, düzinelerce şirkete yayılan lojistik kabuslara, işlerin aksamasına, insanların işlerini ve hatta hayatlarını kaybetmesine yol açabilir.

Yazılım Test Uzmanı Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yazılım test uzmanlarından beklenen yetkinliklerine yönelik bir inceleme yapmak, bu rolün özünü, beklenen teknik ve kritik görevlerin doğasını ve başarıya giden yolda gereken uzmanlık bilgilerini derinlemesine anlamamızı sağlar. Geçmişte yazılım geliştiricileriyle, yazılım test uzmanlarına gösterilen ilgi arasında ciddi bir fark vardı. Bu durum günden güne değişti. Eskiden, yazılım geliştiriciler ve onların becerileri, hem endüstriyel hem de eğitimsel açıdan merkezde yer alırken, yazılım test uzmanlarına yönelik ilgi ve takdir bu ölçüde olmamıştır. Bu zamanlarda, test işlemleri genellikle ikincil bir faaliyet olarak görülüyor ve testçiler, yazılım geliştirme hiyerarşisinde daha alt sıralarda, çoğunlukla başlangıç seviyesindeki rollerle anılıyordu. 

Günümüzde ise durum köklü bir şekilde değişmiş durumda; testçiler, geliştirme ekipleriyle çok daha uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yazılım firmaları, özellikle Agile metodolojileri benimseyen ortamlarda, yazılım test uzmanlarını ekip içinde vazgeçilmez birer unsur olarak görüyor. Bu evrim, yazılım test uzmanlarının ekip içindeki rolünün ve algısının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılarak, Agile ortamlarda ekip verimliliği ve performansını artırmak adına sürekli öğrenme ve adaptasyonun önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Peki bir yazılım test uzmanının sahip olması gereken beceriler neler? Gelin sizin için derlediğimiz özellikleri üç ana başlıkta ele alalım.

1. Agile Yazılım Test Süreçleri

Agile yazılım geliştirme metodolojileri, endüstriyel rekabeti artırmayı amaçlayan şirketler arasında geniş çapta benimsenmiştir. Agile yöntemler, kısa döngüler ve hızlı müşteri geri bildirimi gibi özelliklerle karakterize edilen iteratif ve artımlı geliştirmeye dayanır. Agile ortamda çalışmak birçok avantaj sunsa da, paralel bilgi akışı, iletişim engelleri ve uyumsuzluk gibi zorlukları da beraberinde getirebilir. Agile yazılım projelerinde yazılım testi, iteratif geliştirme süreci boyunca sık sık yapılan yayınlarla yazılım ürününün kalitesini sağlamak için hayati bir aktivitedir.

Agile'de, geleneksel plan odaklı geliştirme yöntemlerinden farklı olarak, testçilerin her geliştirme aşamasının başından itibaren sürece dahil edilmesi önemlidir. Böylece, adanmış testçiler, keşifsel test, kullanılabilirlik testi ve geliştiricilerle birlikte test kapsamını iyileştirme gibi test stratejilerinin çeşitli yönlerini planlayıp tamamlayabilir. Bu tür çalışma ortamlarında, geliştirme ve test etme her iterasyon sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştiğinden, geliştiriciler ve testçiler arasında bilgi transferi daha sık ve doğal bir şekilde gerçekleşir. Agile'in erken dönemlerinde testçilerin takımlar içinde yerlerini bulmada zorlandıkları görülse de, hızla entegre olmuş ve agile yazılım geliştirmenin önemli bir parçası olarak tanınmışlardır.

Yazılım şirketlerinin benimsediği çeşitli yazılım geliştirme yaşam döngüleriyle ilgili olarak, en çok talep açık ara Agile'e yöneliktir. İşverenlerin yalnızca küçük bir kısmı test uzmanlarının Waterfall veya V-modelinde uzmanlaşmasını istemektedir. Bu konulara olan aşinalığınızı artırmak ve uzmanlığınızı derinleştirmek istiyorsanız robot_dreams Yazılım Test Uzmanlığı kursumuzda Agile’e yönelik detaylı bir modül sunmaktayız. Bu modül Agile’in değer ve prensipleri, INVEST yaklaşımı ve Kanban metodundan, test için gereken tool yaklaşımlarına kadar detaylı bir öğrenim ve yetkinliği kapsamaktadır.

2. Hata Çeşitleri ve Hata Yönetimi

Hata çeşitleri ve hata yönetimi, iyi bir hata raporu yazımı, hata yaşam döngüsü, hata sınıflandırma ve taksonimi gibi bir dizi beceriyi gerektirir. Yazılım testi, gerçek sonuçların beklenen sonuçları karşılayıp karşılamadığını bulmak için yürütülen bir süreçtir. Yazılımın değerlendirilmesidir. Geliştirilen yazılımdaki hataları bulmak ve ürünün kalitesini artırmak için bu hatalar yazılım geliştirme ekibi tarafından çözülmelidir. 

Örneğin; Yazılım Test Yaşam Döngüsü ve Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, test sırasında sırayla gerçekleştirilmesi gereken farklı test faaliyetlerinden oluşur. Bu yaşam döngüsünün temel amacı, kalite hedeflerini karşılamasıdır. Yazılım test aşaması, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde hayati bir rol oynar. Test ekibinin birçok faaliyet planlaması gerekir. Her faaliyet kalite odaklı olmalıdır. Ekipler, herhangi bir planlama başladığında nihai kapsamını bilmelidir. Benzer şekilde, çok erken bir aşamada test ekibi ürün için test kapsamını analiz edebilmelidir. Test ekibi tarafından hazırlanan her bir doküman uygun bir şekilde olmalı ve her bir adım anlaşılabilir olmalıdır. Tüm test senaryoları gereksinime göre düzgün bir şekilde ele alınırsa, test takımını yürütmek daha az zaman alacaktır. Bu, hataların erken aşamada bulunmasına yardımcı olacaktır. Hata yaşam döngüsü farklı aşamalardan geçer: Yazılım test uzmanı yeni bir sorun bulduğunda başlar ve bu sorunu çözdüğünde sona erer. Hata yaşam döngüsü projeden projeye farklılık gösterir.

3. Yazılım Test Süreçlerinin Temelleri

Yazılım test süreçleri, kalite güvence kontrolü ve test arasındaki farklar, Yazılım Test Yaşam Döngüsü, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve yazılım gereksinimleri gibi bir çok temele dayanır. Örneğin, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, yazılım endüstrisinde kullanılan, yüksek kaliteli yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi için tecih edilen bir süreçtir. Bu yaşam döngüsünün ana amacı, müşteri gereksinimlerini karşılayan, zaman ve maliyet tahminlerine uygun olarak geliştirilen yüksek kaliteli bir ürün veya uygulama üretmektir. Mevcut bilgi teknolojisi altyapısında etkili ve verimli bir şekilde çalışır. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, geliştirme sürecini iyileştirmek için kullanılır. Üretim için gereken zamanı kısaltır. Geliştiricilere, herhangi bir ürün veya uygulama geliştirirken tercih edebilecekleri bir yapı sunar. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, projeye temel sağlar. Ürün veya uygulama tahmini, planlama ve programlama hakkında bize tam bir fikir verir. Standartlar için bir çerçeve sunar. Diğer bir deyişle, proje takibi ve kontrolü için bir tür mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, geliştirme ekibinde yer alan paydaşlara tam bir görünürlük sağlar. Bu, geliştirme hızını artırmanın yanı sıra kalitesini de yükseltir. Ayrıca proje risklerini azaltır.

Test aşaması yaşam döngüsünün yalnızca bir bölümünü oluştursa bile, bir sistemin veya uygulamanın tam yaşam döngüsünü anlamak önemlidir. Daha küresel bir perspektife sahip olmak, zorlukları öngörmenize ve hazırlanmanıza, görevlerinizi nasıl planlayıp belgeleyeceğinizi anlamanıza ve sistemi döngünün bir sonraki adımına en iyi şekilde hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Sonuç ve Çözüm Önerilerimiz

Araştırmalar, yazılım test uzmanlarının işlerinde oldukça yetenekli olmaları gerektiğini ve çok çeşitli becerilere hakim olmaları gerektiğini göstermektedir. Talebin yayılımına bakıldığında, yazılım test uzmanlarının belirli bir faaliyette, örneğin performans, otomasyon veya test yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmaları istenmemektedir. Bunun yerine, onlardan test süreçlerinin pek çok ve çeşitli yönlerinde ustalaşmaları beklenmektedir. Makalemizi bitirmeden önce eklemek gerekir ki, iş ilanlarının büyük bir kısmı (%85) tamamlanmış lisans derecesi talep etmektedir. İlanların sadece onda biri daha fazlasını, örneğin yüksek lisans derecesinin tamamlanmasını istemektedir. Talep olmasına rağmen, doktora derecesi isteyen ilanlar %0.5 gibi ihmal edilebilir bir düzeydedir. Buna karşılık, sertifika ve kişisel gelişim talebi artmaktadır. Çoğu işveren, yazılım test uzmanlığı ile ilgili belirli sertifikaları talep etmektedir. Bu süreçleri size hatırlatmak, yetkinlik ve becerilerinizi artırmak ve tüm bu konulara dair sizi daha da ileriye taşımak adına buradayız! robot_dreams, eğitmenimiz Nihat Ük önderliğinde 6 hafta ve 12 dersten oluşan bir eğitim sunuyor. Eğitimin detaylarını incelemek ve kayıt olmak için tıklayın.

Daha fazla makale
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve ilkeleriyle temellerini attığı teknolojik gelişmeleri hatırlıyoruz.
robot_dreams Test Otomasyon Eğitimi’nin derinliklerine dalmaya hazır mısınız?