Yazılım Test Süreçlerini Otomatikleştirme Stratejileri: Test Otomasyon Eğitimi | robot_dreams
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Yazılım Test Süreçlerini Otomatikleştirme Stratejileri: Test Otomasyon Eğitimi

Yazılım Test Süreçlerini Otomatikleştirme Stratejileri: Test Otomasyon Eğitimi

Test otomasyon eğitimi ve gelişimi, yazılım testlerinin evrimi, otomasyonun kritik rolü, otomatikleşme çağında CI entegrasyonundan API testlerine uzanan geniş bir alanın keşfine hazır mısınız?

Test otomasyonu, iyi tanımlanmış stratejiler ve sistematik çözümler kullanarak bir yazılım test sürecindeki mühendislik görevlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan faaliyetleri ifade eder. Bilimsel verilere göre test otomasyonu, testlerin yürütülmesini hızlandırdırır. Test kapsamını artırdığı için deadline’ı sıkı olan projeler için en etkili çözümlerden biridir.

Test otomasyonu, testlerin yürütülmesini kontrol etmek ve gerçek sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaş
deadline’ı tırmak için özel yazılım araçlarının kullanılmasıdır. Otomasyon kullanımı, test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Testle ilgili zaman ve maliyeti azaltmaya yardımcı olabileceğinden giderek daha popüler hale gelmiştir.

Yeni geliştirilen veya değiştirilen her yazılım ürününün kalitesinden emin olmak için sıkı testlerden geçmesi gerekir. Ticari IT sektöründeki yöneticiler zamandan tasarruf etmek, tekrarlanabilirlik elde etmek, hataları erken tespit etmek, kaliteyi artırmak ve maliyeti düşürmek için tüm test senaryolarını otomatikleştirmeye çalışmaktadır.

Yazılım geliştirmede büyük bir zorluk olan test aşaması, yazılımın maliyetini, kalitesini ve pazara çıkış süresini iyileştirmeye ve optimize etmeye önemli ölçüde yardımcı olabilecek oldukça cazip bir fırsattır. Bu sistem, yazılım endüstrilerinin zorlu uluslararası rekabetle karşı karşıya kaldığı, bütçelerini ve programlarını küçültmeye çalıştığı mevcut senaryoda oldukça rağbet görmektedir. Bu araştırma makalesinin gelecek kısmında yazılım testini iki temel kategoriye ayırdık: a) Manuel Test ve b) Otomatik Test.

Test Otomasyonuna Giriş ve Temel Kavramlar: Manuel ve Otomatik Testler

Uzun zamandan beri yazılım ürünlerinin manuel testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu test türünde bir sınayıcı uygulamayı çalıştırır ve ürünün farklı girdi koşullarındaki davranışını analiz ederek üzerinde çeşitli testler başlatır. Test uzmanı daha sonra raporları hazırlar ve gerçek sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırarak ürünün kalite durumu hakkında yorumlar sunar. 

Öte yandan Test Otomasyonu, Test Edilen Yazılım (SUT) üzerinde test durumlarının yürütülmesini kontrol etmek için bazı standart yazılım çözümlerinin kullanılması anlamına gelir. Bu süreç aynı zamanda ön koşulların oluşturulmasını ve gerçek sonuçların tahmin edilenlerle eşleştirilmesini içerir. Ardından gözlemler bazı standart protokollere göre belgelenir.

SUT'taki hataları veya kusurları bulmak, bazı özel bilgisayar programlarının yazılmasını gerektirir. Test otomasyonu zahmetli ve zaman alıcı manuel testlerin yerini almak için mükemmel bir yaklaşımdır. 

Otomatik testin sunduğu çeşitli avantajlar arasında resmi test kapsamını sağlama, insan hatalarını önleme ve test yürütme sürecini hızlandırma bulunmaktadır. Bu nedenle uygulamanın kalitesini artırmak için her zaman önerilir. Ayrıca, yürütme sürecini hızlandırdığı için, sıkışık teslim tarihlerini karşılamak için en etkili çözümdür.

Sonuç olarak, günümüzde test amaçları için tam otomasyona izin veren birçok ticari yazılım aracı mevcuttur. Ancak, test otomasyonu çok kritik bir süreçtir; herhangi bir kuruluşun test otomasyonuna geçmeden önce hangi özelliğin otomatik test gerektirdiği gibi birçok faktörü belirlemesi gerekir. Ayrıca, test otomasyonu, yazılım özellik analizi, komut dosyası oluşturma, araç tedariği ve eğitim gibi açılardan yüksek birincil yatırımlar gerektirir. Bu nedenle, başlamadan önce test otomasyonundan elde edilecek Yatırım Getirisinin (ROI) kesin bir analizinin yapılması gerekmektedir.

Robot_dreams Test Otomasyonu Eğitimimizde, başta test otomasyonunun amacı ve manuel testlere karşı avantajları/dezavantajları olmak üzere test otomasyon türleri, test piramidi ve otomasyon bağlamında kullanımı, işletim sistemleri ve pratikte en sık karşılaşılan durumları derinlemesine öğrenme fırsatı yakalayacaksınız.

Raporlama ve Sürekli Entegrasyon: CI ve Ürün Kalitesi

Değişen müşteri gereksinimleri ve gelişen teknolojiler, yazılım ürünlerinde sık sık güncelleme yapılmasına neden olmaktadır. Yazılım kuruluşları, ürün özelliklerini veya güncellemelerini sürekli bir döngüde hızla yayınlamalıdır. Sürekli Entegrasyon (CI), hızlı ve sık sürümler sağlamak için yaygın olarak benimsenmiştir. Jenkins ve CircleCI gibi popüler CI sunucu araçlarındaki kullanıcı ve yazılım projeleri sayısı hatırı sayılır bir miktara ulaşmaktadır. MarketsandMarkets Research’ün 2018 istitatisiklerine göre, "CI küresel pazar büyüklüğü 2017 yılında 402,8 milyon ABD dolardı ve 2023 yılına kadar %18,7'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla 1.139,3 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor."

Test otomasyonu, yaklaşık 1990 yılından bu yana otuz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. CI'ın 2006 yılında tanıtılmasının ardından test otomasyonu CI'ın bel kemiği haline gelmiştir. CI, kod değişikliklerinin her entegrasyonunun, hataları erken tespit etmek için testleri otomatik olarak yürüten bir yapı tarafından doğrulanmasını gerektirir. Ancak birçok kaynağa göre, CI bağlamında, olgunlaşmamış test otomasyon uygulamaları olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda CI'ın potansiyel başarısızlıklarına örnek olarak, entegrasyon etkileri, maliyet ve program aşımları, ürün kalitesinin zarar görmesi ve sürümlerin gecikmesi gösterilebilir. Test otomasyonu eğitimi ve uygulamalarının olgunlaşması, mevcut yazılım endüstrisinde CI'ın başarısı için çok önemlidir.

Esasen, başarılı CI uygulamaları, literatürdeki standart en iyi uygulamaları kullanarak makul maliyetlerle sürekli bir döngüde ve hızlı bir şekilde yüksek kaliteli ürünler sunabilir. Uzun sürüm süresi ve yüksek maliyetler olmadan yüksek ürün kalitesi elde edilmelidir.

Robot_dreams Test Otomasyon Eğitimi size test raporlama süreçleri ve loglama yöntemleri (Log4j, ReportNG, Allure), sürekli entegrasyonun temel konseptleri, popüler CI araçlarına genel bakış ve Jenkins kullanarak testlerin nasıl yapılandırılacağı, sürekli entegrasyonun nasıl sağlanacağı konularında derinlemesine bilgi kazandırır.

test otomasyon eğitimi

Test Otomasyonu Eğitimi ve Agile Metodolojiler 

Agile metodolojilerin yaygın kullanımı ve popülaritesi, öncelikle daha kısa zamanda daha az insan gücü ile kaliteli yazılım üretme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Yazılım endüstrilerinin çoğu scrum ve XP agile yazılım geliştirme metodolojilerini kullanmaktadır. Test, agile projelerde ayrı bir Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) aşaması olmaktan ziyade genel gelişimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bir scrum projesinde otomasyon isteğe bağlı değildir. Ekibin sprinti etkili bir şekilde tamamlaması ve hızlı bir şekilde değer sunması için test otomasyonuna büyük ölçüde güvenmesi gerekir

Çalışmalar test otomasyonunun başarılı agile yazılım geliştirme için kilit faktör olduğunu savunmuştur. Başka bir çalışmada test otomasyonu, geliştirme ve testi senkronize tutmak için agile testte anahtar bir faktör olarak görülmüştür. Ayrıca, yine başka bir çalışmada, agile ekiplerin projelerinde test otomasyonunu uygulamak için doğru yolu bulmaları halinde test otomasyonunun çok iyi çalıştığı bildirilmiştir. Yukarıdaki çalışmalardan test otomasyonunun agile yazılım geliştirme projelerinin önemli bir bileşeni olduğu açıkça görülmektedir. 

Test Otomasyon Eğitimi kursumuzun bu kısmında agile metodolojilerin dinamik değişimleriyle baş etmek için test otomasyonu stratejilerini etkili bir biçimde entegre etme yöntemlerini keşfedeceksiniz.

API Testlerinde Uzmanlık: HTTP, Postman, ve REST Assured

REST mimarisi piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Web API'leri geliştirmek için kullanılan en popüler araç haline gelmiştir. Bu hızlı yaygınlaşmanın ardında REST API'lerin HTTP protokolüne dayanması ve web uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını kolaylaştırması yatmaktadır. REST API'lerin avantajları üzerine yapılan bir çalışmada, kullanımlarının ve anlaşılmalarının kolay olduğu, hızlı yanıt süresine sahip oldukları ve çok sayıda veri türünü destekledikleri belirtilmektedir. REST API'lerin %81,53'lük kullanım yüzdesiyle ProgrammableWeb'in API'ler dizininde en çok kullanılan API Mimari Stili olduğunu belirtmek gerekir. REST API'ler büyük olasılıkla önümüzdeki yıllarda da en popüler API mimari stili olmaya devam edecektir.

REST API'lerin hem geliştiriciler hem de işletmeler tarafından tercih edilmesi, ilgili web hizmetlerinin kalitesini ve performansını korumak için API'lerin sürekli test edilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. REST API'leri üzerinde test senaryosu oluşturma ve yürütmenin otomatikleştirilmesi, tüm web hizmeti geliştirme ve kalite güvencesi için çok verimli olabilir. API spesifikasyonuna göre otomatik olarak oluşturulan test senaryoları seti, manuel test senaryosu oluşturma yoluyla mümkün olmayan daha fazla sayıda senaryoyu kapsayabilir.

Test otomasyon kursumuzda, Restful yaklaşımın anlaşılması ve HTTP yöntemlerinin kullanımı, Postman aracının temel kullanımı ve API testlerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı, REST Assured kütüphanesi ile Java'da API testlerinin nasıl gerçekleştirileceği gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.

Test Otomasyonunun Yazılım Test Süreçlerindeki Kritik Rolü

Test otomasyonu eğitimi, yazılım test süreçlerinde dönüşüm sağlayan önemli bir araçtır. Bu süreç, testlerin hızını artırıp ve kapsamını genişleterek projelerin zamanında tamamlanmasına olanak tanır. Ancak test otomasyonuna geçişte dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Yatırım getirisinin doğru analizi, doğru araç seçimi ve eğitim gibi adımların dikkatlice atılması, başarılı bir test otomasyonu sürecinin anahtarlarıdır. Bu makale, test otomasyonunun önemini ve sunduğu avantajları kısaca ele almış olsa da, test otomasyonunun başarılı bir şekilde uygulanması için daha detaylı incelemelere ve alanında uzman kişilerin verdiği eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda size robot_dreams Test Otomasyon Eğitimimizde daha derinlemesine bir içerik sunuyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayarak, test otomasyonunun yazılım test süreçlerindeki kritik rolünü keşfedin.

Daha fazla makale
Mustafa Çamurlu ile yaptığımız röportajda, yazılım mimarisi alanında mikroservis, serverless ve event-driven mimarilerinin önemi ve yüksek trafikli uygulamalarda karşılaşılan zorlukları konuştuk.
Yüksek Trafikli Yazılım Mimarisi Eğitimimize katılın ve dijital dünyada fark yaratma fırsatını yakalayın!