CTO Eğitimi — online kurs | robot_dreams
Online Eğitim

CTO EĞİTİMİ

6 HAFTA - 12 DERS
Delano'nun Tech100 listesindeki en etkili 100 isimden biri olan Serhan Kıymaz’ın teknoloji yönetimindeki zengin deneyimlerinden faydalanın, gerçek dünya uygulamaları ve simülasyonlarla kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
 • 5 Mart - 11 Nisan
 • 6 Hafta - 12 Canlı Ders
 • Gerçek Vakalar
 • Pratik Ödevler
Aşağıdaki kişilere kursu öneririz:
Senior Yazılım Mühendisleri / Geliştiriciler Karmaşık yazılım projelerini yönetmede liderlik ve stratejik düşünme becerilerini geliştireceksiniz. Teknolojik yenilikleri etkin bir şekilde takip edip, bu yenilikleri uygulama süreçlerine entegre etme konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.
Senior Yazılım Mimarları Teknolojik projelerin planlanması ve uygulanmasında kritik rol oynayacak, geniş kapsamlı sistem entegrasyonları konusunda uzmanlık kazanacaksınız. Güvenli ve sürdürülebilir yazılım çözümleri geliştirmede önemli beceriler edineceksiniz.
Teknik Departman Takım Liderleri Stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde etkin rol alacak ve ekipler arası iletişimi güçlendireceksiniz. Güncel teknoloji trendlerine uyum sağlama ve bu trendleri iş hedefleriyle entegre etme konusunda yetkinlik kazanacaksınız.
Beginner CTO’lar ve Startup CTO’ları Startup'ınızın teknoloji stratejisini etkin bir şekilde geliştirecek ve uygulayacaksınız. İş modelinize uygun yenilikçi teknolojik çözümler sunma ve bu çözümleri pazarda başarıyla konumlandırma konusunda yeteneklerinizi artıracaksınız.
Teknolojiye yön verin, güvenlikte öncü olun ve projelerinizi başarıya ulaştırın.
EĞİTMEN🔥
Serhan Kıymaz CTO
Governance.com
 • 25 yıllık yazılım geliştirme alanında deneyime sahiptir. Sahibinden.com, KoçSistem, Parkyeri, Kartaca gibi birçok firmada backend ve full-stack yazılım mühendisi olarak çalışmıştır.
 • DCP-Portal isimli açık kaynaklı içerik yönetimi projesi, 2000'li yılların başında yarım milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır.
 • Yöneticilik kariyerinde Markafoni.com, elefant.ro (Romanya), Bilyoner.com, Metglobal, Docler Holding (Lüksemburg), Governance.com (Lüksemburg) gibi firmalarda Yazılım Direktörü, Head of Engineering, CTO gibi roller üstlenmiştir.
 • Yatırım kuruluşlarına, şirket satın alma sürecinde IT denetimi ve stratejik konularda danışmanlık yapmıştır.
 • Çalıştığı firmalarda re-platforming projelerini yönetmiş ve hayata geçirmiştir.
 • Ekip arkadaşlarının gelişimine katkıda bulunarak, kariyer ve yöneticilik deneyimlerinde mentorluk yapmıştır.
 • Governance.com'daki çalışmasıyla Delano'nun 'Tech100' listesindeki en etkili 100 isim arasında yer almıştır.
 • Halen Governance.com'da CTO olarak çalışmaktadır.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Dijital Dönüşüm ve Takım Dinamikleri Farklı disiplinlerden gelen ekip üyelerini bir araya getirebilecek ve ortak hedeflere ulaşmaları için bir arada çalışmalarını sağlayabileceksiniz. Değişim süreçlerinde karşılaşılan zorlukları tanıyabilecek ve bu zorlukların üstesinden gelme yollarını kavrayacaksınız.
Gelişmiş Agile ve DevOps Pratikleri Dinamik projelerde etkili bir şekilde Agile yönetimini gerçekleştirebilecek ve değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebileceksiniz.DevOps kültürünü anlayarak prensipleri mevcut projenize uygulayabilecek ve ekipler arasındaki çalışma verimini artırabileceksiniz.
Veri Analitiği ve Teknoloji Tahmini Büyük miktardaki verileri anlamlandırabilecek, müşteri davranışlarını ve pazar trendlerini analiz ederek stratejik kararlar alabileceksiniz. Yeni teknolojiler ve trendler hakkında bilgi sahibi olarak gelecekteki teknoloji öngörülerinizi geliştirecek ve firmanızı olası değişikliklere karşı daha iyi adapte edebileceksiniz.
Kursta kullanacağınız araçlar:
Kursa Kaydolun
Müfredat
Müfredat
01. Ders: CTO Rolünü Anlamak
 
 • • Sorumluluklar ve beklentiler
  • • Teknoloji stratejisi
  • • Ürün geliştirme
  • • IT yönetimi
  • • İnovasyon liderliği
  • • Şirketlere göre sorumlulukların değişimi
 • • Zorluklar ve fırsatlar
 • • Dijital dönüşümde CTO’nun rolü
 • • Farklı CTO tipleri
 
02. Ders: Veri Analitiği ve Teknoloji Tahmini
 
 • • Veri analitiğinin temelleri ve iş stratejilerine etkisi
 • • Büyük veri ve işletmeler için önemi
 • • Teknoloji tahmin metodolojileri
 • • Gelecek teknoloji trendlerini tahmin etme
 • • Yeni teknolojiler ve trendler
  • • Yapay zeka
  • • Makine öğrenimi
  • • Blockchain
  • • Nesnelerin interneti (IoT)
 
03. Ders: İnovasyon Ekosistemleri ve Açık İnovasyon
 
 • • İnovasyon ekosistemlerini oluşturma
 • • Açık inovasyon stratejileri
 • • İnovasyon kültürünün benimsenmesi
 • • İş birlikçi Ar-Ge ve partnerlikler
 
04. Ders: Stratejik Planlama ve Kriz Yönetimi
 
 • • Gelişmiş stratejik planlama ve uygulama
 • • Şirket birleşmelerinde (mergers & acquisitions) teknolojiyi rehber edinme
 • • Kriz yönetimi ve yeniden inşa planı
 • • Teknik aksaklıklar için senaryo planlaması oluşturma
 
05. Ders: Teknik Liderlik, Şirket Kültürü ve İletişim
 
 • • Teknik liderlik stilleri ve modelleri
 • • Teknolojide etkili iletişim becerileri ve sunum teknikleri
 • • Değişim yönetimi ve adaptasyon stratejileri
 • • Teknik olmayan paydaşlarla iletişim
 
06. Ders: Gelişmiş Agile ve DevOps Pratikleri
 
 • • Gelişmiş Agile metodolojileri (SAFe, LeSS)
 • • DevOps prensipleri ve pratikleri
 • • CI/CD
 • • Agile ve DevOps kültürünün entegrasyonu
 • • Ölçüm, izleme ve sürekli iyileştirme
 
07. Ders: Siber Güvenlik, Risk Yönetimi ve Yasal Sorumluluklar
 
 • • Siber güvenlik stratejileri ve tehdit istihbaratı
 • • Gelişmiş risk analizi ve modellemesi
 • • Gelişmiş teknolojide etik çıkmazı
 • • Teknoloji sektöründe etik liderliği
 • • Mevzuat uyumu ve veri koruma
 
08. Ders: Dijital Dönüşüm ve Takım Dinamikleri
 
 • • Dijital dönüşüm liderliği ve kurumsal kültür
 • • Çapraz fonksiyonel takımların oluşturulması ve yönetimi
 • • İş birliği, iletişim ve sürekli öğrenme kültürünün teşvik edilmesi
 • • Dirençle başa çıkma ve organizasyonel değişimi yönetme stratejileri
 • • Ekip kurulum ve teknik departman işe alımlarında dikkat edilmesi gerekenler
 
09. Ders: Gelişmiş Finansal Yönetim
 
 • • Finansal modelleme ve tahmin
 • • Sermaye dağılımı ve portfolyo yönetimi
 • • Teknolojik yatırımların yönetimi ve ROI optimizasyonu
 • • Nakit ve Kar
 • • Nakit yönetimi
 • • Banka hesapları yönetimi
 
10. Ders: Organizasyonel Yönetim ve Temel Performans Göstergeleri
 
 • • Mali raporların sınıflandırılması
 • • Organizasyonel kilit başarı faktörlerinin belirlenmesi
 • • Ekonomi, verimlilik ve etkinliğin ölçülmesi
 • • Temel performans göstergelerinin (KPI'lar) geliştirilmesi
 • • Strateji haritalarını ve dengeli puan kartlarını kullanma
 • • Taktiksel yönetim panoları geliştirme
 
11. Ders: Teknolojik Pazar Dinamikleri ve Sektörel İşleyiş Biçimi
 
 • • Teknoloji sektöründe pazar araştırması
 • • Rekabet analizinin getirileri
 • • Müşteri ihtiyaçları ve davranışlarının anlaşılması
 • • Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi
 • • Teknoloji hayat döngüsü
 
12. Ders: Workshop - MVP Uygulaması
 
 • • Verilen case çalışması üzerinden MVP uygulamasının gerçekleştirilmesi
 
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
 
 
 
Înregistrare